ساچمه های تبعیدی – ساخت المان

دعوت به برنامه روز شنبه ۲۶ ماه نوامبر ۲۰۲۲ – ساعت ۴ بعدازظهر در شهر گوتینگن کارگاه هنری و فرهنگی«موسا

ترتیب برنامه

تئاتر ساخت المان: اجرایی از گروه درنگ بزبان فارسی با زیرنویس آلمانی
سخنرانی کوتاه علی فتحی : بنیان گذار جمع ساچمه های تبعیدی، ضمن معرفی این جمع، به موضوع „ساچمه های تبعیدی“ از آغاز انقلاب فرهنگی در سال 1359 تا اعدام های دسته جمعی در سال 1367 می پردازد.
پرسش و پاسخ + بحث و گفتگو

Ort: musa, Hagenweg 2a, 37081 Göttingen

ساچمه های تبعیدی – ساخت المان


جان بدر بردگان انفجار نارنجک دستی ساخت المان ، پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، در ملاقات با یکدیگر توجه افکار عمومی را بر روی اثرات دراز مدت صدور اسلحه جلب میکنند۰پرتاب چند نارنجک دستی ساخت المان توسط عمال رژیم جمهوری اسللامی به درون تظاهرات اعتراضی روز اول اردیبهشت 1360 در مقابل دانشگاه تهران که توسط هزاران نفر و بر علیه انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه های ایران صورت گرفته بود، ، سه کشته و صد ها نفر زخمی به جای گذاشت۰برخی از جان بدربردگان آن روز، موفق به فرار از کشور شده و پس از گذشت سال ها یک دیگر را یافته و بهم پیوسته اند۰در تابستان 2022، جان بدر بردگان این جنایت، شاهدان، حامیان و حاملان ساچمه های نارنجک دستی، برای اولین بار با یکدیگر ملاقاتی حضوری می کنند تا بر روی این واقعه خونین، و سرگذشت خویش و آنچه بر آنها گذشت با یکدیگر تبادل نظر کنند و نظرگاهشان را نسبت به روابط ایران و المان با یکدیگر و با افکار عمومی در میان بگذارند۰آنها در برنامه روز شنبه بیست وششم نوامبر 2022 در شهر گوتینگن، به رابطه این نوع جنایات با مسئله زندان، بخصوص زندان زنان، ازدیاد سیل پناهجویی و جابجایی هزاران انسان از سرزمین هایشان، سیاست های صدور اسلحه و روابط سودجویانه حکومت ها با یکدیگر و همکاری آنها در کشتارهای جمعی، سخن می گویند تا مستند دیگری را در اختیار نسل های آینده بگذارند۰اکنون با درس گیری از آنچه که نارنجک های دستی ساخت آلمان به همت رژیم جمهوری اسلامی و در همکاری با دولت آلمان بر سر ما آورد، و با توجه به رخداد جنگ اوکراین که توجه اذهان عمومی را به مسئله صدور تسلیحات نیز جلب کرده است، این سئوال بخصوص پیش روی ماست که چه عواقب خطیری در راستای صدور تسلیحات، برای جهان قابل پیش بینی است، و مسئولیت این نوع جنایات را از هم اکنون بررسی کرده و جانیان را مورد مؤاخذه قرار دهیم۰

این جلسه از طرف رفقای گروه ضد فاشیستی انترناسیونال در ارتباط با کارزار ضد جنگ و ضد نظامیگری برگزار میشود۰