در باره مینیاپولیس: وحشیگری پلیس و مبارزه طبقاتی

http://www.leftcom.org/fa/articles/2020-06-06/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C

Português · Nederlands · Magyar
You are here
Home ›
در باره مینیاپولیس: وحشیگری پلیس و مبارزه طبقاتی

۱، شورش واتس در سال ۱۹۶۵، لس آنجلس در ۱۹۹۲ ، فرگوسن در سال ۲۰۱۴.رودنی کینگ، مایک براون، ساندرا بلاند، تمیر رایس.

وقایع مینیاپولیس یک مورد دیگر به معضل تاریخی و نژادپرستی سیستماتیک موجود اضافه کرد. پرولتاریای سیاه پوست علاوه بر تحمل بیکاری، بطور نامتناسب، دو برابر میزان همتایان سفیدپوستشان ( بطور متداوم از دهه ۱۹۵۰ )، در معرض خشونت پلیس قرار می گیرند و ظاهراً هیچ پایانی بر این کشت و کشتار نیست . با این حال، طبقه کارگر در این لحظات وخیم و حاد، باز هم مبارزه جویی خود را نشان می دهد. کارگران سیاهپوست آمریکا به همراه سایر پرولتاریا در همبستگی با یکدیگر در کنار هم ایستاده و با ریختن به خیابانها، در مقابل سرکوب دولت، دست به مقاومت زده اند. هیچ چیز تغییر نکرده است. در سال ۱۹۶۵، دقیقاً مانند سال ۲۰۲۰ ، پلیس می کشد، و طبقه کارگر در پاسخ به نظم اجتماعی معیوب که بخاطر آن به قتل می رسند، عکس العمل نشان می دهد. مبارزه همچنان ادامه دارد.

۲، اگرچه طبقه کارگر سیاه پوست به طور نامتناسب تحت تأثیر وحشیگری پلیس در ایالات متحده قرار دارد، اما ظلم و ستم آنها در نهایت در موقعیت طبقاتی آنها ریشه دارد.

جورج فلوید، یکی از صدها سیاه پوستی ست که هر سال توسط پلیس به طرز وحشیانه ای به قتل می رسند. اگرچه این اعمال خشونت نهادینه شده، با انگیزه نژادی صورت می گیرد، اما غیرقابل انکار است که وجود نیروی پلیس به عنوان ابزاری در دست دولت، برای دفاع از منافع بورژوازی ست. با آنکه پر رنگ کردن دینامیسم نژادی در زیر مجموعه گروه های مختلف طبقه کارگر و همچنین مبارزات مشخصی که هر گروه با آن روبرو هستند، مهم میباشند، به رسمیت شناختن منافع مشترک مان به عنوان کارگرانی که توسط طبقه سرمایه دار استثمار میشوند نیز، بسیار مهم است. کارگران غیر سیاه پوست باید برای همبستگی با کارگران سیاه پوست معترض در مینیاپولیس و سایر شهرها در سراسر ایالات متحده ایستادگی کنند. کارگران همه نژادها برای مبارزه برای آزادی، باید در امتداد خطوط طبقاتی سازمان یابند، زیرا حمله به یک بخش از طبقه کارگر حمله ای ست بر همه بخش ها.

۳، « این حربه ایست که طبقه سرمایه دار با آن قدرت خود را حفظ می کند » – کارل مارکس، ۱۸۷۰

با توجه به ایده های نژادپرستانه و شوونیستی در درون طبقه کارگر، مارکس اظهار داشت: « این، حربه ایست که طبقه سرمایه دار با آن قدرت خود را حفظ می کند ». در واقع، چه در انگلستان در سال ۱۸۷۰ و چه در آمریکا در سال ۲۰۲۰ ، برای کارفرمایان، نژادپرستی اساساً یک تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن میباشد. برای سرمایه داران بسیار خوشایند است وقتی که عوام فریبان ارتجاعی، گوش کارگران سفید پوست را با ایده های شوونیستی پر می کنند و به آنها می گویند که هویت خودشان را نه با سایر کارگران بلکه در هویت با کارفرمایان و دولت جستجو کنند. طبق مضمون « آخرین کسی که استخدام شده، اولین کسی ست که اخراج میشود »، طبقه کارگر سیاه پوست به نهایت بی ثباتی کاری رانده شده است. در همین حال، کارگران سفیدپوست در دام کارفرمایان افتاده اند. با حمله تند به یك بخش از طبقه خودشان، به دنبال شغلهایی هستند كه در آن سرمایه داران تنها مزد کم با شرایط سخت را پیش روی آنها خواهند گذاشت.

۴، تجارت تجارت است، چه بزرگ چه کوچک.

طی قرن گذشته، خرده بورژوازی از ایده « کسب‌وکار کوچک خانوادگی » که حمایت از آنها را ضروری قلمداد میکند، برای برانگیختن حس مشترک و همزیستی استفاده کرده است، به ویژه در مواقع رکود اقتصادی. کسب‌وکار کوچک همواره در تلاش بوده اند که از شرکتهای بزرگ که از نظر استثمار در آن سهیم بوده اند، فاصله بگیرند، در حالیکه همزمان مشتاق آرمان های بورژوازی نیز بودند. کسب‌وکار ِ متعلق به اقلیتها، مهاجران زحمتکش را که برای یک شروع تازه به آمریکا آمده اند، چون تجسم رؤیای آمریکایی به تصویر می کشد. داستان موفقیت « از فرش به عرش رسیدن »، برای توجیه استثمار کارگران، سلاح مفیدی در دستان آنها بوده است. واکنش خشونت آمیز صاحبان کسب‌وکار کوچک در جریان شورش های مینیاپولیس این واقعیت را روشن می کند که خرده بورژوازی همیشه برای زیر پا گذاشتن کارگران در دفاع از منافع طبقاتی خود، کوچکترین ابایی ندارد. صرفاً با انتقاد از پلیس و در عین حال شرکت در تظاهرات تحت پوشش « همبستگی با رنگین‌پوستان » برای حمایت از کسب‌وکار کوچک متعلق به اقلیت ها، یک تلاش خیانت آمیز طبقاتی برای مبهم کردن قلب استثمار سرمایه داری ست. در عوض، کارگران می باید خود را در امتداد خطوط منافع طبقاتی، سازماندهی کنند.

۵، در مبارزات گذشته علیه طبقه سرمایه دار و دولت شان، کارگران اعتصاب خود را در همبستگی با جنبش های بزرگتر هماهنگ کرده اند.

رانندگان اتوبوس در مینیاپولیس از کمک به پلیس در حمل و نقل معترضین دستگیر شده خودداری کردند. کارگران در سطح شهر با دست کشیدن از کار، اقدام به سازماندهی مقاومت در برابر اقدامات خشونت آمیز علیه معترضین کردند. نباید در این جا متوقف شد.

ما باید برای مختل کردن بیشتر کارها ادامه دهیم و در برابر همه تلاش های دولت برای سرکوب شدید معترضین، نه تنها در مینیاپولیس بلکه در سراسر ایالات متحده، مقاومت کنیم. کارگران ِ بخش های اساسی، مانند آنهائیکه در آمازون یا اینستاکارت مشغول کارند، می توانند با برقراری اعتصاب در همبستگی با اعتراضات، قدرت و نفوذ خود را بیشتر نشان دهند. در مقاطع بحرانهای حاد، سازماندهی در تمام صنایع و بخش ها این نکته را اثبات میکند که فقط طبقه کارگر توان دگرگون کردن جامعه را دارد.

۶، وحشیگری پلیس فقط با الغای پلیس قابل حل است.

وقتی پلیس مرتکب یک قتل بی پروا می شود، اغلب برای جلوگیری از ادامه قتل ها، انجام اصلاحات مختلف مطالبه میشود. خواه این نصب دوربین باشد یا تعلیم و آموزش های بیشتر یا نظارت بر محله ها، هدف این است که پلیسی داشته باشیم که به ترور و کشتن مردمی که ظاهرا قرار است از آنها « محافظت » کند و به آنها «خدمت » کند، دست نزنند. مشکل این رویکرد نادیده گرفتن این واقعیت است که نیروهای پلیس به نمایندگی از سرمایه از ترور و قتل هم ابایی ندارند. تنها راه برای داشتن جهانی که پلیس، دیگر مردم را به دلیل سیاه پوست بودنشان نکشد، داشتن جهان بدون سرمایه داری ست.

۷، شورش شهری باید به انقلاب جهانی تبدیل شود.

در حالی که ما از دیدن مبارزه طبقاتی دربخش هایی از طبقه کارگر دلگرم شده ایم، این شورش ها پس از کوتاه زمانی، با احیای نظم و بازسازی ساختارهای سرکوبگرانه، تمایل به فروکش شدن داشته و از بین می روند. لازمه به چالش کشیدن جدی و از بین بردن قدرت سرمایه داران و مزدوران آنها، وجود یک حزب طبقاتی بین المللی و انقلابی ست. چنین حزبی ابزاری در دست طبقه کارگر خواهد بود تا خود را سازمان دهد و خشم خود را به سمت نه تنها خراب کردن دولت نژادپرستانه بلکه برای ایجاد قدرت کارگری و کمونیستی هدایت کند.

intransigence.org/statement-of-principles

leftcom.org/en

info@leftcom.org

intransigencejournal@gmail.com

Log in or register to post comments 

Documents
Publications

Books
Documents
Journals
  Amici di Spartaco
  Aurora (en)
  Battaglia Comunista
  Bilan et Perspectives
  Germinal
  Internationalist Communist
  Internationalist Notes
  L'Internationale
  Prometeo
  Revolutionary Perspectives
  Sozialismus oder Barbarei
  Aurora (fr)
  Comunismo
  Fogli operai
  Notes Internationalistes
Pamphlets
  Quaderni - Serie critica
  Quaderni - Serie principi
  Quaderni - Serie storica
Texts
  Classical texts
  Communist left
  Other texts

Basics
Facts
History
People
Politics
Regions
User login
Username *
Password *

Create new account
Request new password