خامنه ای جلاد و ادعای وقیحانه او در دفاع از حقوق بشر

http://www.siahkal.com/index/mid-col/Khamenei-va-Hoghooghe-Bashar.htm

قتل جورج فلوید ، مرد سیاهپوست آمریکایی که توسط پلیس فاشیست در شهر „مینیا پولیس“ پایتخت „مینه سوتا“ ، یکی از ایالات متحده آمریکا ، در روز روشن و در مقابل چشمان ناباور مردم صورت گرفت ، قلب همه انسان های آزادیخواه را در سراسر جهان به درد آورد. با پخش شدن ویدئویی از این قتل فجیع در کانال های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی ، یک بار دیگر ، درجه ای از درنده خوئی پلیس حافظ نظم سرمایه داری امپریالیستی ایالات متحده آمریکا در مقابل دید مردم آمریکا و همچنین مردم سراسر جهان قرار گرفت.

در این میان ، دشمنان قسم خورده توده های در بند نیز هر یک به نحوی سعی در بهره برداری از قتل صورت گرفته به نفع خود هستند. یک مورد از این ردیف دشمنان ، علاوه بر تمامی دولتمردان حکومتی ، اعضای سنا و کنگره آمریکا ، سران دو حزب جمهوری خواه و آزادی خواه ، و تحلیل گران سیاسی و نظریه پردازان اجتماعی ووو… سردمداران رژیم جمهوری اسلامی می باشند که با گرفتن ژست حمایت از حقوق سیاه پوستان و محرومان در آمریکا ، فریبکارانه می کوشند چهره کثیف خود و رژیم منفورشان را تطهیر نمایند. این جانیان در حالی که خون پاک هزاران زن و مرد ایرانی مبارز و معترض به استثمار وحشیانه نیروی کار و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ، از دستان شان می چکد ، برای مرگ جورج فلوید اشک تمساح ریخته و مذبوحانه تلاش می کنند تا از آب گل آلود جنایت دهشتناک صورت گرفته ، به اصطلاح برای خودشان ماهی بگیرند.