حمله فاشیستی جمهوری اسلامی به مهاجرین و پناهندگان افغانستانی شدیدا محکوم است!

به بهانه کشته و زخمی شدن سه آخوند در مشهد، جمهوری اسلامی تهاجم فاشیستی وسیع و بسیار کثیفی را علیه محرومترین بخش جامعه ایران یعنی میلیونها مهاجر و پناهنده افغانستانی سازمان داده است. سابقه بیش از چهار دهه مهاجر ستیزی و نژاد‌پرستی و رفتار فاشیستی سازمان یافته علیه پناهندگان افغانستانی، قوانین ضد پناهندگی و تحمیل تحقیرآمیزترین رفتارها، محروم کردن از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، اخراج و رد مرز کردن، به رودخانه ریختن و قتل کارگران افغان در مرزها،‌ محروم کردن قریب یک میلیون کودک اتباع افغانستان از شناسنامه و اوراق هویتی، ممنوعیت اسکان آنان در ۱۷ استان و ۳۷ شهر کشور و یا ممنوعیت حضور آنها در برخی پارکها، قربانی کردن آنان به پای جنگ سوریه و بشار‌اسد، همه و همه بعنوان تصمیمات کلان حکومتی در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی علیه مهاجرین افغانستانی ثبت شده است.

این سیاست ارتجاعی اما فقط علیه مردم افغانستانی ساکن ایران نیست، بلکه آشکارا تهاجمی علیه همه مردم ایران است. جمهوری اسلامی که در محاصره خشم و نفرت و اعتراض هر روزه بخش های مختلف جامعه قرار دارد، با باد زدن به فاشیسم ضد افغان و عقب مانده ترین تعصبات میخواهد مردم را به جان هم بیندازد تا خود حکومت کند. اما مردم ایران بارها و بارها نشان داده اند که این سیاست های ضد بشری و تفرقه افکنانه جمهوری اسلامی را بخوبی می شناسند. بارها حملات سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه افغانستانی های مقیم ایران با اعتراضات قاطع و شفاف مردم ایران از جمله توسط تشکل‌های کارگری، بسیاری از فعالین اجتماعی و برخی‌ هنرمندان، جوانانی که با پلاکاردهایی در دست اعلام کردند “من هم افغانستانی هستم”، یا مردم شیراز که در مقابل حمله سرکوبگران به اماکن افغانستانی ها اعتراض کردند و به آنها پناه دادند، به شکست کشانده شده و بر همبستگی انسانی و هم سرنوشتی کارگران ایران و مهاجرین افغان تأکید شده است. تشبثات فاشیستی و نژادپرستانه اخیر جمهوری اسلامی نیز با موجی از بیزاری مردم روبرو شده است.

حزب کمونیست کارگری مردم ایران را فرامیخواند که وسیعا و قاطعانه با سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی علیه افغانستانی های مقیم ایران مقابله کنند، آنرا محکوم و افشاء کنند و به دفاع از میلیونها همسرنوشت بی حقوق خود یعنی مهاجرین و پناهندگان افغانستانی برخیزند و از حق کار و تحصیل و حقوق شهروندی آنها دفاع کنند.

مردم ایران و افغانستان هردو اسیر دو حکومت فوق ارتجاعی اسلامی هستند. مقابله با کمپین ارتجاعی و فاشیستی اخیر جمهوری اسلامی علیه افغانستانی های ساکن در ایران فرصتی است تا همبستگی بین مردم ایران و افغانستان برای سرنگونی طالبان در تهران و کابل تقویت و تحکیم شود.

زنده باد همبستگی مردم ایران و افغانستان علیه حکومت های کثیف اسلامی!

مرگ بر طالبان چه در کابل، چه تهران!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳ آوریل ۲۰۲۲