به دسیسه چینی علیه کارگران گروه ملی فولاد پایان دهید

http://www.ofros.com/khabar/kgmf_akhbar.htm

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید.

https://t.me/s/sedayemostaghelfolad

بی مقدمه لازم می دانیم درباره اتفاقات و مسائل روزهای اخیر مطالبی را با شما همکاران گرامی و عزیز در میان بگذاریم.
دشمنان طبقه کارگر باز هم به تکاپو افتاده اند تا نهاد جاسوسی و تشکیلات ضد کارگری «شورای اسلامی کار» را در گروه ملی و بالای سر کارگر گروه ملی مسلط نمایند.
دو سال پیاپی استقامت کارگران گروه ملی فولاد در برابر این توطئه، برهم زدن بساط انتخابات شورا توسط ما و هشدارهای ما گویا فراموششان شده که یک بار دیگر سودای استقرار شورای اسلامی را در سر می پرورانند.
ما قبل تر در همین کانال به تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۹ گفته بودیم که «شورای اسلامی کار» سنخیتی با منافع کارگران ندارد و جاسوسانِ این تشکل ضد کارگری نمی توانند با یک انتخابات نمایشی دارای پایگاه رسمی در شرکت شوند اما با این همه مدیریت بی عرضه و بی لیاقت گروه، مدیرکل کار استان و باقی هم قطارانشان گویی تمایل دارند تا مجددا خروش کارگران آگاه و متحد گروه ملی را ببینند و ضربتی دیگر نوش کنند.
در این بین آنگونه که از ظواهر امر پیداست گروه قلیلی از همکاران که طی روزهای اخیر دست به اعتراضات و برگزاری تجمعات زده اند، به بهانه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پذیرفته اند که برای تشکیل جاسوسخانه «شورای اسلامی کار» همکاری نمایند.
ما قبلا به این عده از همکاران توضیح داده بودیم که طرح مطالبه طبقه بندی مشاغل به معنای موافقت با ایجاد «شورای اسلامی کار» است و بنابراین باید در طرح خواسته ها و مطالبات مان دقت کنیم تا به قول خود همین دوستان و همکاران مبادا در دام و تله قدیمی اما پوسیده این توطئه گرفتار شویم با این حال همچنان این عده کوبیدن بر طبل تهی اجرای طبقه بندی را ادامه داده و در پیام های اخیر در کانال تلگرامی خود بطور ضمنی با این مسئله موافقت کرده اند.
این موضوع برای ما کمی عجیب می نماید که چگونه همین عده از همکاران قبل از اعتراضات اخیرشان با تشکیل شورای اسلامی مخالف بودند و میگفتند که ماهیت این شورای ضد کارگری به گونه ای است که مجبور به قبول و پذیرش هرگونه شرط و شروط دیکته شده از جانب مدیریت خواهند بود (برگرفته از کانال کارگران گروه ملی فولاد، تاریخ هفدهم فروردین ۱۴۰۱) حال چگونه پس از انتشار مطلبی با عنوان „تقاضای مدیرکل کار استان خوزستان از کارگران گروه ملی فولاد ایران“ در برخی رسانه ها که گفته است: من به کارگران عزیز این شرکت توصیه می‌کنم در بحث تشکیل یک شورای اسلامی کار در این مجموعه همت داشته باشند و همراهی کنند تا این مجموعه نیز تشکلی رسمی و قانونی داشته باشد اکنون به یکبار تغییر عقیده داده و موافق این امر شده اند!

دوستان و همکاران گرامی
فریب وعده وعیدها و تبلیغات بی پایه درباره طرح طبقه بندی را نخوریم.
این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها افزایش ریالی چندانی برایمان به دنبال نخواهد داشت بلکه حتی در مواردی به کاهش دریافتی ما نیز منجر خواهد شد.
در این جا ذکر چند نکته برای آگاهی همکاران عزیز از نحوه اثرگذاری طرح فریبنده طبقه بندی را ضروری می دانیم.
نکته اول آن است که بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای مشخص شدن شرح شغل و حد وظایف کارگر، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی و سوء استفاده صورت می گیرد تا حقوق کمتری به کارگر داده نشود و نه چیز دیگری.
دومین نکته این است که در دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار به صراحت آمده است که مزایای این طرح برای آن دسته از کارگرانی است که حداقل مزد را دریافت می کنند. بنابراین باید توجه داشت که ما کارگران گروه ملی جزو دسته حداقل بگیر نیستیم و اجرای این طرح تاثیر چندانی برای ما به دنبال نخواهد داشت.
و سوم این که برابر مقررات و دستورالعمل اجرایی این طرح، تمامی مزایایی نظیر حق جذب ، سختی کار ، فوق العاده شغل که تا قبل از طرح طبقه بندی مشاغل در کنار مزد ثابت پرداخت می شده است به دلیل منظور نمودن امتیازها در ارزیابی شغلی دیگر پرداخت نمی گردد. با این تعریف امکان حذف برخی آیتم های مزدی پس از اجرای طرح برای اکثر ما وجود دارد.
ضروری است که همکاران گرامی برای آشنایی بیشتر با طرح طبقه بندی مشاغل، نحوه اجرای آن و میزان اثرگذاری آن بر دستمزدها، کمی وقت گذاشته و با یک جستجوی ساده اینترنتی آگاهی خود از این طرح را افزایش دهند.
کلیه جداول امتیازات و گروه بندی های بیست گانه این طرح و مبالغ پایه پرداخت مزد سنوات بر اساس سابقه کاری مربوط به همین امسال در سایت های مختلف موجود است که مطالعه دقیق آن به همگی ما کمک خواهد کرد تا تصمیم درست تری در این باره بگیریم.

دوستان و همکاران گرامی
ما کارگران گروه ملی فولاد سالهاست همانند دیگر هم طبقه ای هایمان تحت شدیدترین ستم ها و تبعیض و استثمار قرار داشته ایم. برای تغییر شرایط مان سالهاست با مافیاهای گوناگون قدرت و ثروت مبارزه کرده ایم و در این راه تجربه های ارزنده ای داریم.
اکثریت آگاه کارگران گروه ملی کوچکترین توهمی نسبت به دولت و این وزیر و آن وزیر و یا جلسات شورای تامین و نهادهای ضد کارگری نداشته و نداریم. ما بخوبی میدانیم باید در برابر منافع ضد کارگری کارفرما و دولت متحد باشیم نه این که سرخم کنیم و چشم به درهای بسته اتاق جلساتی داشته باشیم که می دانیم از دل آن سیاست هایی اتخاذ می شود که باعث تشدید وخامت وضع موجود و فقیر تر شدن بیشتر ما شده و می شود.
آلترناتیو ما به جای طرح طبقه بندی، دستمزدی برابر و بالای خط فقر و مسکن و امکانات رفاهی برای خود و برای تمام کارگران و کارمندان و بازنشستگان است.
ما داشتن تشکل مستقل و انتخابات آزاد را حق قانونی و اساسی خود و همه کارگران می دانیم و قطعا برای انجام آن کوشش و تلاش خود را به کار خواهیم بست.
ما قاطعانه اعلام می کنیم همچون سال های قبل تحت هیچ شرایطی اجازه انجام فرایند تشکیل «شورای اسلامی کار» را نخواهیم داد و در مقابل این ترفند و دسیسه ها متحدانه خواهیم ایستاد.


قطعنامه مشترک تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان

به مناسبت روز جهانی کارگر سال ۱۴۰۱

„وضعیت موجود دیگر حتی ذره‌ای قابل تحمل نیست و باید قاعده‌ی حاکم را بر هم زد و با زیر و رو کردن مناسبات کنونی، دنیایی از نو بنا کرد.“.
این روح حاکم بر همه مبارزات واعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دیگر توده‌های ستمدیده مردم ایران است که هر روزه بیش از پیش سر بر میکشد و وضعیت جهنمی موجود را به مصاف می‌طلبد.
سال‌هاست اعتراض وجدال برای تغییر به سیمای اصلی جامعه ما تبدیل شده است و کارگران و معلمان و اکثریت جامعه‌ی ایران امید به حکومت را برای ذره‌ای بهبود شرایط از دست داده و اعتراضات خیابانی را تنها تکیه‌گاه خود برای تحقق مطالبات‌شان قرار داده‌اند.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

http://www.ofros.com/1maj/gmoshtarak_fmhchy.htm


گزارشی از گروه ملی فولاد اهواز

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید

https://t.me/s/sedayemostaghelfolad


کارگران متحد فولاد با اعتراض خیابانی و با اتحاد و خرد جمعی توانستند کارفرما و دولت را وادار کنند که با خواستهای آنان موافقت کنند. کارگران فولاد، اتحاد اتحاد!
گزارش زیر نتیجه و خروجی جلسه دیروز است که رئوس توافقات را ذکر نموده است:
با عرض سلام و احترام خدمت تمامی همکاران محترم و با اصالت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
امروز در اوج بی ملایمتی های موجود در حق کارگران شریف گروه ملی صنعتی فولاد اهواز شاهد اوج خروش و مطالبه گری به حق کارگران در مقابل مسولین و شورای تامین استان با حضور فرماندار اهواز و مدیر کل اداره کار اهواز و معاونین وی و همچنین نیرو‌های امنیتی بودیم که اهم دست آوردهایی خارج شده از جلسه امروز که امیدواریم هر چه سریعتر اجرایی گردند ، چیزی جز همت و تلاش تک تک پرسنل و جلسات هم اندیشی برگزار شده در تالار اجتماعات شرکت نمیباشد، به شرح ذیل می‌باشد:
۱- شروع روند اجرایی طرح طبق بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم پرسنل طبق چارت مسجل و قابل قبول کارگران از تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و افرایش پایه حقوق سالیانه طبق طرح طبقه بندی مشاغل به طوری که کاملاً قابل لمس باشد.
۲- تصویب ورود ماهیانه ۱۰۰ هزار تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و کارکرد درصدی
۳- تامین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانجات تولیدی(شرکت توسعه ملی فقط تأمین کننده اعتبار می‌باشد)
۴- حق بدی آب و هوا مورد تایید اداره کار اهواز بوده و بانک ملی باید طبق قانون آنرا اجرایی نماید
۵- طرح طبقه بندی مشاغل شامل پرسنل شریف شفق راهیان اکسین خواهد گردید.
۶- پرداخت پاداش و ارزاق یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی باشد.
۷- طبق صحبت های فرماندار اهواز آقای یوسفی به عنوان مدیر عامل ادامه کار را باید تقبل نموده و استعفای ایشان قابل قبول نخواهد بود تا زمانی که مصوبات روند اجرایی به خود بگیرند و شرکت وارد فاز غیر معقولی نشود.
این نتایج خروجی جلسات استانداری و هیأت بانک ملی میباشد و کلیه این مصوبات تا زمانی که به صورت رسمی از سمت شورای تامین استان در کانال رسمی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و آنهم با مهر ممهور مسولین استان و بانک ملی آورده نشود بی اعتبار خواهد بود،لذا تمامی پرسنل طبق وعده مسولین و تا روز شنبه منتظر جوابیه آنها خواهیم بود و برنامه هم اندیشی روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲از کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد جهت امهال وقت به تمامی مسولین استانی و بانک ملی کنسل و تا زمان دریافت پاسخ مناسب صبر پیشه خواهیم نمود و در غیر اینصورت جلسه جدید تالار جهت تصمیم گیری متناسب با رخدادهای اخیر متعاقبا و روز شنبه اعلام خواهد شد.
در آخر از تمامی پرسنلی شریف گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که متحد و یک دل برای احقاق حقوق خود پای کار هستند کمال تشکر و سپاس گذاری را دارا میباشیم.
از کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد


اطلاعیه مهم

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، با فراخوانی که از شب گذشته منتشر شده بود مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز؛ با خواسته هایی همچون: افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت کارکنان، تامین مواد اولیه و افزایش تولید، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی، پرداخت حق بدی آب و هوا؛ دست به اعتراض زدند.
در کمتر از نیم ساعت پس از پایان تجمع فوق کانال رسمی روابط عمومی مدیریت شرکت اطلاعیه ای را منتشر میکند که در ابتدا این پیام با نام „اکبر یاوری“ بر روی کانال روابط عمومی رفت اما دقایقی بعد اصلاح و اطلاعیه بنام روابط عمومی سند خورد.
در این اطلاعیه ضمن برشمردن مطالبات طرح شده در پلاکاردهای تجمع امروز کارگران به وعده های دیگری هم اشاره شده است، اما یک نکته کلیدی در آن وجود دارد که از شکل گیری و یا انتخاب کارگروهی متشکل از ده نفر از پرسنل منتخب! خبر میدهد که مورد تایید و خروجی جلسه امروز مدیریت سر تا پا غرق فساد شرکت می باشد.
روشن است که تمامی ما کارگران فولاد از سال ها قبل مطالباتی داریم که هنوز جواب نگرفته است و پیگیر آن هستیم و وقتی حرکتی اعتراضی در خیابان شکل بگیرد، حاضر خواهیم شد و حرف خودمان را میزنیم ولی اجازه نمی دهیم که کسی اعتراض ما را به سمت و سویی دیگر و به دنبال این جناح و آن جناح و دارودسته های مختلفی که فقط در اندیشه منافع خود هستند بکشاند.
به نظر ما همزمانی تجمع اخیر با اهداف کانالی که توسط „یاوری“ یا همان „ظهیری“ سابق که از دل نهادهای امنیتی و با دلالی و واسطه گری در فروش محصولات شرکت پا به درون مجموعه ما گذاشته و سودای رسیدن به مدیریت دایره فروش را در سر می پروراند مدیریت می شود اتفاقی نیست و قصد دارند حالا که پایه های صندلی یوسفی به خصوص پس از افشای فساد و اختلاس همکاران و تیم مدیریتی سابق او در هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر که منجر به بازداشت „محسنی مجد“ یا همان „پورمطوری“ سابق و همینطور „مهدی آزادواری“ شد سست گردیده، مهره و گزینه مطلوب خود را به کرسی مدیریت گروه ملی بنشانند!
“ اکبر یاوری“ و دوستانش „محمود شمیلی“ و مدیریت حراست “ پاژنگی “ یا همان „حردانی“ سابق (به اسامی مستعار خوب دقت کنید تا روشن شود چه کسانی از اسامی مستعار و غیر واقعی می توانند استفاده کنند) و با خط دهی جناح سیاسی عدالتخواهان که خارج از بدنه کارگران هستند به دنبال آلترناتیو خودشان هستند و در این میان تلاش می کنند تا بلکه برخی پرسنل گروه ملی را هم با وعده های فریبکارانه و دروغین خود همراه نمایند.
نکته ای که ما به عنوان جناح مستقل و مدافع منافع اصیل طبقه کارگر در گروه ملی بر آن تاکید داریم هوشیاری کارگران با تجربه و دغدغه مند شرکت است که تن به کارگروه دست نشانده مفسدین و اختلاسگران و توطئه به حاشیه راندن مطالبه تشکل مستقل ندهند، ما همواره فریاد زده ایم و خواهیم زد که „فولاد بیدار است از تبعیض بیزار است“ این شعار همیشه ماست.
ما در قالب مجمع عمومی و با اراده جمعی خود تصمیم میگیریم و شورای اسلامی و یا هر شکل دیگری از نماینده تراشی هایی از این دست را هرگز نمی پذیریم.
خواسته های ما روشن است و بارها آن را به طرق مختلف فریاد زده ایم و بخشی از آن در بنرهای تجمع روز یکشنبه بی تردید خواسته همه ما کارگران است و تاکید می کنیم „نادر جعفر یوسفی“ یا هر مدیر و مسئول دیگری که در این خصوص تصمیم گیرنده است باید تا قبل از به پایان رسیدن سال نه در وعده و وعید بلکه در عمل به اجرایی شدن مطالبات ما سرعت ببخشد.
علاوه بر این تعیین تکلیف قراردادهای پرسنل و کارگران شریف و زحمتکش „شفق“ هم مورد مطالبه است و ضرب الاجل برای پایان دادن به استثمار این گروه از کارگران و قراردادی شدن آنها فقط تا پایان سال خواهد بود.
نه وعده و وعید ها؛ نه تهدیدهای امنیتی و نه فریبکاری های همیشگی شما باعث نخواهند شد که ما از خواسته های به حق خود پا پس بکشیم.
این را بدانید که با چشمانی باز و با دقت همه چیز را رصد می کنیم و تمامی ترفندها و توطئه های شما را می شناسیم و آن را خنثی خواهیم کرد.


اعلام حمایت صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد از معلمان و فرهنگیان کشور

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، حمایت قاطع و همه جانبه خود از اعتراضات وسیع و قدرتمند معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته را اعلام میداریم.
خواسته های معلمان در رفع تبعیض، برخورداری از امکان تامین زندگی درخور و شایسته، آموزش رایگان و لغو پولی سازی آموزش، مطالبه و خواست همه ما کارگران و همه ما مردم است.
بنابراین همه کارگران و فعالین کارگری و همینطور تمامی جنبش های اجتماعی و برابری طلب را به همراهی و پشتیبانی از اعتراضات معلمان فرا میخوانیم. بی توجهی به معلمان و خواسته های آنان بی توجهی به فرزندان ما کارگران و همه دانش آموزان است.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد خواهان پایان دادن به بازداشت ها و پرونده سازی علیه معلمان و سرکوب اعتراضات آنان بوده و بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان زندانی تاکید میکنیم.


گزارش

قریب به دو سال از مدیریت نادر جعفر یوسفی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران می گذرد. مدیریتی که با شعارهای به اصطلاح دهان پرکن و بدون پشتوانه علمی و عملی بر سرکار آمد و وعده داد ظرف یکسال تولید در شرکت را به بالاترین ظرفیت ممکن خواهد رساند.
اما آنچه که امروز در عمل از مدیریت فشل و ناتوان این شخص که مدعی دکترای مدیریت استراتژیک است، میتوان استتناج کرد این است که او و تیم همراهِ همیشه در پروازش، نه تجزیه و تحلیل درستی از سازمان و بحران های موجود داشت و نه راهکارها و تصمیماتی که اتخاذ کرد باعث پیشرفت و حرکت رو به جلوی شرکت و کاستن از مشکلات مجموعه گردید.
تصویری که از یوسفی در ذهن اغلب ما نقش بسته تنها خلاصه شده در شعارها و وعده های پوچ و عملی نشده و شوآف های عوامفریبانه او در بازدیدهای نمایشی اش از بخش های کارخانه بدون آن که کوچکترین برنامه ریزی جدی و عملی در پس این بازدیدها وجود داشته باشد.
قصد نداریم در این مطلب بیشتر از این به این مدیر تا کمر خم شده مقابل فرماندهان سپاه و دست بوس مقامات دادگستری بپردازیم.
در فرصتی نزدیک، خصوصا اکنون که بحث رفتن او به „مجتمع فولاد صدر“ مطرح است و ارتباطش با خاندان احمد بیگی ها و شرکت های اصفهانی ورق سپاهان، صبا فولاد آریان، فولاد سپاهان حدید، موسسات پوششی خیریه نذر امام حسین و رسول اکرم و هلدینگ ها و گروه های اقتصادی دیگر وابسته به مافیای اصفهانی فولاد و غلامحسین مطهری بعنوان یکی از سرشاخه های مافیای فولاد و پتروشیمی حتما خواهیم پرداخت.

همکاران عزیز؛
اجازه بدهید بی مقدمه به بحث اصلی این نوشتار که مربوط به موضوع بیمه تکمیلی ما و قرارداد جدید شرکت با بیمه تعاون است بپردازیم:
از تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری، مطابق قرارداد منعقده، شرکت “ بیمه تعاون “ بعنوان بیمه گر جدید معرفی شده است.
قراردادی که که روابط عمومی در اطلاعیه خود با ذوق زدگی غیرقابل توصیفی از آن به عنوان تدبیری از سوی مدیریت عامل شرکت نام برد. انتظار به حق و طبیعی ما کارگران آن بود که پس از سالها متضرر شدن مان از ناحیه قراردادهای نا کارآمد بیمه تکمیلی با شرکت های ریز و درشت قبلی؛ اکنون یک شرکت معتبر و توانمند ما را تحت پوشش بیمه ای خود قرار دهد.
به گواه همکارانی که طی روزهای گذشته پیگیر مسائل درمانی خود و یا اعضای خانواده خود بوده اند، متاسفانه این شرکت بیمه ای جدید نه تنها هیچ مزیت و برتری نسبت به شرکت های قبلی ندارد بلکه به لحاظ تعدد مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی طرف قرارداد و نیز میزان و سقف تعهدات از همه بیمه های گذشته هم کمتر و ناچیز تر است.
بدون شک در انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه گر، خصوصا در کارخانجات و مراکز تولیدی عظیمی همچون گروه ملی فولاد، افراد و گروههایی منتفع خواهند بود و سودهای کلانی به جیب خواهند زد.
اما برای روشن شدن موضوع و این که در بین این همه شرکت بیمه ای چرا و چگونه „بیمه تعاون“ انتخاب می شود و چه کسانی در این بین سود و منفعت دارند، لازم است توضیحات و اطلاعاتی را به همکاران عزیز ارائه دهیم و تقاضا کنیم در یک حرکت جمعی، این مطلب را با مدیریت ارشد سازمان (یوسفی) درمیان گذاشته و تا قبل از عزیمت وی به ایمیدرو یا فولاد صدر خرم آباد از او توضیح شفاف خواسته و تکلیف این بیمه سودجو و افراد پشت پرده را مشخص نماییم.
شرکت بیمه تعاون در سال هشتاد و شش توسط تعدادی از مدیران ارشد شرکت بیمه رازی بعنوان بخش خصوصی در صنعت بیمه پایه گذاری شد. سه سال بعد یعنی در سال هشتاد و نه „یونس مظلومی“ که عضو هیئت مدیره شرکت بیمه رازی و یکی از سرمایه گذاران بیمه تعاون بود به مدیریت این شرکت انتخاب می شود.
یونس مظلومی علاوه بر مدیریت شرکت بیمه تعاون؛ عضو هیئت مدیره بیمه رازی، شرکت صنعتی جام دارو، مجتمع صنعتی لاستیک کردستان، شرکت پالایش نفت آناهیتا و چند شرکت دیگر است.
تا اینجای موضوع ایرادی به چشم نمی‌خورد. به هرحال این شخص هم مانند مفتخوران بسیار دیگری که در این کشور در جایگاه ها و مشاغل متعددی همزمان مشغول به کار ( بخوانید غارت و دزدی ) هستند، تصدی گری هایی دارد.
موضوع از این جا دچار اشکال است که مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون، عضو هیئت مدیره شرکتی است که در فاصله اردیبهشت ماه سال نود و هشت تا اردیبهشت ماه سال نود و نه “ عبدالکریم پهلوانی “ مدیرعامل آن شرکت یعنی پالایش نفت آناهیتا بوده و به همراه وی در شرکت های دیگری همزمان بعنوان اعضای هیئت مدیره و حتی سرمایه گذار حضور دارند.
هیچکدام از ما نمی توانیم و نخواهیم توانست این سخن پهلوانی در تالار اجتماعات شرکت را که گفت افراد و گروههایی برای ضربه زدن به گروه ملی فولاد پیشنهادات مالی هنگفتی به وی داده اند را فراموش کنیم مگر آن که دچار آلزایمر حاد شده باشیم.
اکنون شرکتی برای مسئله بیمه تکمیلی ما پا به میدان گذاشته که مدیرعاملش با پهلوانی همکاری و شراکت های فراوانی دارد.
ما بخوبی از میزان نزدیکی و درهم تنیدگی مافیای فولاد و مافیای پتروشیمی با خبر و آگاهیم و همانطور که گفتیم در آینده علاوه بر اسامی افراد و شرکت هایی که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره کردیم، از روابط آنها با یوسفی و برخی افراد دیگر پرده برخواهیم داشت و توضیحات بیشتری خواهیم داد، لیکن در حال حاضر مسئله بیمه تکمیلی را اولویت و موضوع مهم دانستیم و قطعا از مدیرعامل گروه ملی و کمیسیون معاملات پاسخ خواهیم خواست که دلیل و چرایی انتخاب این شرکت بیمه گر و رابطه پهلوانی با این شرکت و نقش او و هلدینگ های سرمایه گذاری پشت پرده را توضیح داده و در اسرع وقت نسبت به فسخ این قرارداد ظالمانه و منفعت طلبانه اقدام نمایند.
انتشار مدارک و مستندات را به بعد از پاسخ “ نادر جعفر یوسفی “ و مدیریت کمیسیون معاملات که مسئولیت مستقیم در این خصوص دارند را موکول خواهیم کرد.


از اعتراضات به حق مردم شریف خوزستان حمایت می کنیم

کارگران گروه ملی فولاد همیشه صدای دردمندان و حق‌طلبان بوده اند.
همان طور که در جریان سیل نشان دادیم آماده امداد رسانی هستیم و با حضور در مناطق سیل زده اقدام به احداث سیل بند و توزیع غذا کردیم. در پی تشدید بحران کم آبی در مناطق جنوبی اهواز مانند ملاشیه و شهرک های اطراف ، این کارگران شریف گروه ملی بودند که از واحدهای مختلف از جمله تاسیسات و آبرسانی ، با تلاش های شبانه روزی موفق شدند تا از طریق اتصال آبرسانی مرکزی به شبکه لوله کشی آب شهری ، آب شرب را تصفیه و پمپاژ کنند و به مناطقی که دچار قطعی آب بودند برسانند.
در این روزها که مردم خوزستان در شرایط اسفبار زندگی میکنند بار دیگر اعلام میکنیم که همراه آنان بوده و هستیم چون میان مطالبات معترضان خیابانی با مطالبات کارگری منافاتی وجود ندارد و این اعتراضات را عمدتاً خانواده های کارگری شکل داده اند.
واقعیت این است که کم‌آبی و قطعی برق علاوه بر حوزه دامداری و کشاورزی، اثرات مستقیمی بر روی خطوط تولید هم گذاشته و امروز شرکت با عظمت گروه ملی صنعتی فولاد با کاهش و بحران تولید مواجه است، در حالی که مشکلات برق و آب تاثیری بر مافیای فولاد بخصوص در فلات مرکزی اصفهان و شرکت های کویری نگذاشته است!
همکاران عزیز ما و خانواده هایمان این روزها به درستی کنار معترضان و اهالی تشنه لب صدها روستای غمگین خوزستان قرار داریم.
هیچ مافیا و حاکمیتی حق ندارد به منافع و نیازهای طبقه کارگر و فرودستان دست درازی کند و تظاهرات مسالمت آمیز جوانان را سرکوب و گلوله باران کند.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تجربه درخشان اعتصاب و اتحاد در خیابان و شهر و روستا داریم و به سرکوب‌گران و غارتگران خوزستان و ایران هشدار می دهیم که اگر لازم باشد، یعنی اگر خطوط تولید شرکت به همین منوال پیش برود، اعتراضات سرکوب شود و بحران آب و برق به طور اساسی و مطابق با خواست اکثریت مردم حل نگردد بار دیگر خیابان‌های اهواز را با سازماندهی مشخص کارگران به لرزه در خواهیم آورد تا از رفتار خود پشیمانتان کنیم.


به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی

به شما کارکنان صنعت نفت و کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها که به صورت گسترده در بیش از هفتاد شرکت و با جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر دست به اعتصاب زده‌اید .شما که پرچم‌دار و پیش‌قراول موج جدید اعتصابات سراسری هستید . شما که کنار خود حمایت تمام کارگران ایران و‌جهان، خانواده‌های دادخواه و جان‌باختگان اعتراضات آبان و تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را دارید.
ما „کارگران مستقل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران-اهواز“ نیز در جسم و جانمان با کارگران اعتصابی و مقاومت گسترده هم‌طبقه‌ای ها علیه شرکت‌های واسطه‌ای، ظلم دولتی، دستمزد پایین، عدم ثبات شغلی و علیه تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یکرنگ و یک دل هستیم.
به همین جهت فرصت را غنیمت میشماریم تا از همرزمان خود بخواهیم که با نیرویی متحد تلاش کنیم تا به این اعتصابات بپیوندیم. بیایید نشان دهیم که ما وعده و وعید نمیخواهیم و زندگی بهتر را همین امروز طلب میکنیم. آینده‌ی نامعلوم چیزی عاید ما نخواهد کرد. مبارزه امروز ما فلسفه ساده‌ای دارد و آن تغییر وضعیت زندگی و جامعه‌مان است. ما در دوره تاریخی ویژه ای قرار گرفته‌ایم که جنبش کارگری پیشتاز تمام اعتراضات جامعه شده و کارگران صنعتی و نیروهای مزدی برای نخستین مرتبه در تاریخ ایران در قامت „طبقه“ به میدان آمده‌اند. حرکت سراسری که کارگران صنعت نفت آن را شکل داده‌اند، همراه با آموزش مبارزه جمعی، چراغ راه آینده‌ی باقی کارگران و نیروهای مزدبگیر و بیکار نیز هست. به همین دلیل به همکاران عزیز پیشنهاد میدهیم تا در ارتباطات و مکالمات خود درباره کیفیت این اعتصابات گفتگو کنند و مباحث جنبش کارگری و سازماندهی‌ اعتصابات را بیشتر از قبل مطرح سازند.
درد یکی است و درمان نیز . همه جا از کارگر و بازنشسته و معلم و کارمند و مالباخته و … از دستمزد زیر خط فقر می‌رنجند ، امنیت شغلی ندارند ، در شکاف عمیق طبقاتی گرفتارند ،حمایت پرقدرت یا پشتیباتی دولتی ندارند و بدون افق و ناامیدانه نفس میکشند. درحالیکه در سرزمینی غنی از منابع حیات و ثروت‌های اجتماعی زندگی میکنیم اما اقلیتی از طماعان و غارتگران کمر به نابودی ما بسته‌اند.چرا از اینهمه ثروت چیزی نصیب خانواده کارگر نمی‌شود؟
اما کارگران‌ نفت در ادامه اعتصاب‌های پرشور اقشار مختلف مردم طی سالهای اخیر دست به حرکت گسترده‌ای زده‌اند که نیازمند همراهی تمام آن‌هایی است که نشان‌داده‌اند به دنبال حق خود با اعتصاب و اعتراض خواهند رفت. کارگران شریف صنایع نفت شجاعانه برای مطالبات طبقاتی برخاسته‌اند و با نهادهای فاسد سرمایه‌داری در جدال قرار گرفته‌اند .
برای به عقب راندن نهادها و قدرت‌های ضدکارگری ضروریست تا همگامی برادران و خواهران خودشان را در میان کارگران و معلمان و کامیون‌داران و بازنشستگان و دانشجویان و … داشته باشند. تنها در صورت پیوستن به این کمپین جمعی و اعتصاب سراسری با خواست‌ها و مطالبات مشترک طبقه کارگر است که میتوانیم به یک زندگی بهتر و یک جامعه انسانی برسیم.


اطلاعیه

„پرونده سازی مجدد علیه تعدادی از فعالان کارگری“

از ابتدای امسال مدیریت فاسد گروه ملی صنعتی فولاد، دست در دست عوامل امنیتی شروع به پرونده سازی مجدد علیه تعدادی از فعالان کارگری گروه ملی فولاد نموده و از گوشه و کنار شرکت شنیده می‌شود که همکاران شریف ما را جهت بازجویی‌های موقت به دستگاههای اطلاعاتی می‌کشانند.
یوسفی مدیر پروازی شرکت که بخاطر بی‌لیاقتی و فساد گسترده مورد انتقاد و اعتراض کارگران قرار گرفته، در اقدامی تلافی‌جویانه غریب حویزاوی و حسین رضائی را رسما از شرکت اخراج کرده است.
علیرغم حمایت های کارگران گروه ملی از همکاران اخراجی که در تجمعات داخل شرکت و بیانیه‌های کارگران مستقل محرز بود، کارفرما و نهاد امنیتی لیست بلندی از اخراجی‌های آینده را تهیه کرده اند و این روزها مشغول سنجیدن واکنش کارگران نسبت به اخراج‌ها و سرکوب‌های آتی هستند.
روز دوشنبه سی و یکم خردادماه، غریب حویزاوی به همراه دو تن دیگر بنام های ماهر چلداوی و امید کردونی، توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. با اینکه این بازداشت مربوط به درگیری فیزیکی این دوستان بر سر مساله‌ای غیر از مسائل و مطالبات ما کارگران بوده است ، اما سابقه فعالیت‌های غریب حویزاوی و فضای به شدت امنیتی حاکم بر شرکت، تداوم این بازداشت را مبهم ساخته است.
همکاران عزیز، ما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد داریم. نیروهای امنیتی در تلاشند تا بدون هیچ هزینه‌ای دست به اخراج‌های بیشتری بزنند و اگر امروز در برابر آن نایستیم، فردا گریبان بقیه کارگران را هم خواهد گرفت.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای محو کردن شبح سرکوب در این شرکت تلاش خواهد کرد. ما خواهان بازگشت بکار همکاران اخراجی و شفاف سازی درباره بازداشت‌های اخیر و آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان هستیم.


اخراج ها را در عمل محکوم کنیم

پس از آنکه در روزهای گذشته تعدادی از پرسنل شرکت در رابطه با اخراج کارگران در دفتر مدیریت عامل شرکت اعتراض میکنند، یوسفی آنان را برای پیگیری این مساله به دکتر شمیلی ارجاع میدهند‌.
اما قبل از آنکه هر پیگیری از سوی معاونت نیروی انسانی منتج به نتیجه شود، پیرو طرح شکایتی که از فروردین ماه توسط همکاران اخراجی ما در اداره کار ثبت شده بود، صبح امروز جلسه ای در اداره کار با حضور “ غریب حویزاوی“ و “ حسین رضائی“ تشکیل گردید و نماینده شرکت گروه ملی فولاد حکم اخراج این کارگران را به آنها رسماً ابلاغ میکند. با وجود اعتراض این دو همکار به ابلاغیه این نماینده خودفروخته و جیره خوار مدیریت فاسد اما خط مشترک اداره کار و نهادهای امنیتی و درهم تنیدگی آنان با مافیای فولاد ایجاب می کند که به شکایت ها و اعتراضات اخیر فعالین کارگری در خصوص اخراج‌ها رسیدگی نشود.
نهایتا عوامل اداره کار که بجای حفظ حقوق کارگر و حقانیت او به اهداف امنیتی و ضدکارگری می اندیشند، نهایت کاری که انجام میدهند از نماینده شرکت می خواهند تا حقوق و مزایای باقیمانده „کارگران اخراجی“ را پرداخت نمایند !!

به عمل کار برآید به سخندانی نیست
همکاران گرامی
اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است پس همانطور که قبلاً هم‌نشان داده ایم متحدانه برای حقوق تک تک کارگران می ایستیم. باید تصمیم گیران اصلی که برای عمق بخشیدن به تفرقه‌های پوچ میان کارگران شبانه روز تلاش میکنند و طرح و نقشه پیاده میکنند را از اقدام خود پشیمان کنیم. گروه ملی فولاد اهواز جایی نیست که مدیر پروازی و فراری و دوستان بزدل او در آن جولان دهند و هر وقت اراده کردند برگه اخراج به دست کارگر بدهند. شرکت گروه ملی محیط کار ماست و این ما هستیم که حکم اخراج یوسفی و نماینده هایش را داده ایم.
کارگران اخراجی باید بکار برگردند


دستگیری، بازداشت و هر گونه پرونده سازی علیه کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کنیم.

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید

https://t.me/s/sedayemostaghelfolad


طبقه کارگر در ایران طی چهار دهه گذشته در یک رویارویی و جدال همیشگی با حاکمیت برای ایجاد بهبود در وضع معیشتی خود قرار داشته است. مطالبات ما کارگران و همه مزدبگیران به حدی از انباشت و گستردگی رسیده است و بحران اقتصادی موجود چنان ریشه ای و وسیع گشته که روزانه دهها تجمع اعتراضی در گوشه گوشه کشور شکل می گیرد.
این اعتراضات در پس پیروزی همرزمان مان در جبهه هفت تپه که با مقاومت جانانه و متحدانه خود صدور رای خلع ید از کارفرمای اختلاس گر که نماد فساد و چپاول سرمایه داری است را بر قوه قضاییه تحمیل کردند، اینک شدت و قوت بیشتری گرفته است.
در چنین شرایطی دست بردن حکومت به چماق سرکوب، برای انتقام گیری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نبود.
هر زمان که جنبش کارگری دستاوردی کسب نموده، دشمنان ما با هدف مهار و جلوگیری از پیشروی های بیشتر، شمشیر آخته سرکوب را بالای سر کارگران و فعالین و حامیان آنها چرخانده و با دست بردن به حربه احضار و تهدید و بازداشت سعی در فرار از بحران و کنترل اوضاع به نفع خود داشته اند.
بازداشت های فله ای در روز جهانی کارگر و احضار و بازداشت فعالان کارگری،معلمان و بازنشستگان از این دست اقداماتی است که نشان از هراس و وحشت و دستپاچگی حکومت از روند تزاید اعتراضات دارد.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری در سقز به دلیل شرکت در مراسم گرامیداشت اول ماه می و انتشار عکس و تصاویر آن با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه و دستگیر شده اند.
هیراد پیربداقی از فعالین کارگری و حامی حق طلب کارگران که پس از بازداشت یک روزه در مراسم روز کارگر در تهران آزاد شده بود، به بهانه حکم شش ماه حبسی که قبل تر از سوی قوه قضاییه نقض شده بود مجددا بازداشت و روانه زندان شده و برای حدود سی نفر دیگر از بازداشت شدگان از جمله سمانه اصغری، جمیله قدرتی، عسل محمدی، جمیله زنده روح و سعید ملایی پرونده های قضایی تشکیل شده است.
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته همچنان در بازداشت بسر می برد.
محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران را به بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اوین احضار می کنند. علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه علیرغم این که همچون هیراد پیربداقی محکومیتش مشمول بخشش!!! قرار گرفته بود جهت اجرای حکم فرا خوانده می شود و فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به دادسرای اهواز فراخوانده شده و از وکالت منع می گردد.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ضمن محکوم کردن این دستگیری ها و پرونده سازی علیه کارگران و فعالین کارگری،خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و پایان دادن به این گونه پرونده سازی هاست.
ما ایستادگی و مقاومت در برابر سیاست سرکوب و وضع موجود را در ادامه مبارزات متحدانه و پیوند زدن اعتراضات به یکدیگر می دانیم و برای دفاع از هم طبقه ای های خود و همبستگی عملی که وظیفه اصلی و یک نیاز فوری طبقاتی مان است، تلاش و کوشش خواهیم کرد.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد


این کلیپ را به تمامی کارگران فولادین و نستوه گروه ملی که متحدانه مبارزه میکنند تقدیم میکنیم.

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید.

https://t.me/s/sedayemostaghelfolad


قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان

و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر – سال ۱۴۰۰

امسال ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، کیفر خواست خود را در برابر ستمگران قرار میدهیم که مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و مصائب بی شمار و لاینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه ای برای بهبود شرایط موجود و بی تفاوتی حکومتگران در برابر این وضعیت جهنمی، چنان سایه خود را بر بالای سر هست و نیست میلیونها انسان در سراسر کشور گسترانیده است که برای ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر توده های زحمتکش و رنج دیده مردم ایران چاره ای جز در هم شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضات مان باقی نگذاشته است.
در این بین آن چیزی که ما شاهد و ناظر آن هستیم نه تنها بی تفاوتی حکومتگران در برابر شرایط موجود، بلکه تلاش مستبدانه آنان برای حفظ و بقایشان بر سریر قدرت و رقابت بر سر آن، و بند و بست با قدرتهای بزرگ جهانی و رقیب، به هر قیمتی است.
در یک کلام، آن چیزی که امروز بر ما مردم ایران و پس از گذشت نزدیک به ۴۳ سال پس از انقلاب ۵۷ تحمیل شده است چیزی جز خیانت و تبدیل جامعه ای بزرگ با دارا بودن خیره کننده ترین ثروتهای زیرزمینی و منابع انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست.
به همین دلیل هم است که برای ما، اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم و دیگر روزهای تاریخی دیگر نمیتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنی و یا اعلام کیفرخواست مان در برابر ستمگران باشد.
ما برده نیستیم و تن به تداوم این وضعیت نخواهیم داد.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.


مرور تجربیات، کلیپ به یاد روزهای خروشان

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید.

https://t.me/s/sedayemostaghelfolad


این کلیپ را به یاد آن روزهای خروشان و اتحادی که شکل گرفته بود با هم مرور می‌کنیم.
روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است برای مرور تجربیات ارزشمند در جنبش کارگری. یکی از این تجربه ها مبارزات درخشان پرسنل گروه ملی در اعتصاب سال نود و هفت رقم خورد. وقتی نه اهواز که کارگران سراسر کشور پشتمان ایستادند و باز هم یاد گرفتیم اگر صدایمان را از کارخانه به بیرون و خیابان بکشانیم شنیده می‌شویم.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد


بیانیه به مناسبت اول می روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر گرامی باد

به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم.
روز یازدهم اردیبهشت برابر با یک مِی که از زمان اعتصاب سراسری کارگران آمریکا برای تصویب هشت ساعت کار روزانه نامگذاری شده و یادآورِ تمام دستاوردهائی است که با مبارزات کارگری در سطح جهان به بار نشسته است.
به همین جهت در وهلهء اول این روز را به طبقهء جهانیِ کارگر از زحمتکشان فرانسه تا مزدبگیران چین، به اتحادیه‌های مستقل کارگری از برزیل تا مصر و از صدها میلیون اعتصاب کننده در هند گرفته تا کارگران همیشه مبارز ایران در هفت‌تپه و هپکو و آذرآب و… تبریک می‌گوئیم.
همچنین به مناسبت این روز، یاد کشته‌شدگان قیام‌های کارگری از کُموناردهای پاریس تا انقلابیون سن پطرزبورگ، از شورشیان شیکاگو تا اعتصابیون نساجی و نفت و راه آهن را گرامی می‌داریم و به پاس مقاومت جانانهء کارگران در معادن سَن‌خوزه و ژوهانسبورگ و شلاق‌هایی که بر گرده همکاران آق‌دره و پارس خودرو و شرکت واحد نقش بسته، روز جهانی کارگر را نماد مبارزات طبقهء خود می‌دانیم. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.


ویدئوی تجمع اعتراضی کارگران شریف فولاد

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب کارگران گروه ملی فولاد اینجا کلیک کنید.
حضور و فریاد آهنین همکاران با غیرت گروه ملی را ببینید که پایمال شدن حق هر کارگر را توهین به خود و طبقه کارگر می دانند.
هیچ مدیر و کارفرمایی حق ندارد کارگر را اخراج یا به او بی احترامی کند. به دفعات هشدار داده ایم که در مقابل برخوردهای ضدکارگری می ایستیم. خیالتان را راحت کنیم؛ نه تهدید نه زندان نه اخراج و نه هیچ شیوه دیگری از سرکوب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران جایگاهی ندارد.
کارگران اخراجی، حسین رضائی و غریب حویزاوی باید به کار برگردند و انواع طرح های امنیتی تحت عنوان عدم نیاز به کار یا تعدیل نیرو برای سایر همکاران نیز قابل قبول نخواهد بود.
سایت „ایران کارگر“ گزارشی را درباره اعتراض کارگران گروه ملی برای بازگشت بکار همکاران اخراجی تهیه کرده است:
تجمع کارگران فولاد اهواز در اعتراض به اخراج ۲ تن از همکارانشان + فیلم

صبح روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، تجمع کارگران فولاد اهواز در اعتراض به اخراج ۲ تن از همکارانشان برگزار شد.
به گزارش منابع کارگری در مجتمع گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، صبح امروز (یکشنبه) کارگران در حمایت از همکاران اخراجی خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.
در این تجمع اعتراضی، کارگران با سر دادن شعار «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و با شور و شوق، در برابر دروازه نگهبانی بخش ۲ حاضر شدند و با وجود ممانعت نیروهای حراست، ۲ تن از همکاران اخراجی خود را وارد شرکت نمودند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، پس از آن با سر دادن شعارهای اعتراضی به سمت ساختمان اداری رفته و باز شدن فوری کارت ورود دو کارگر اخراج شده را خواستار شدند.
بنابه این گزارش، از آن جا که هیچ‌کدام از مدیران و مسئولین اداری در شرکت فولاد اهواز حضور نداشتند، کارگران معترض به اداره حراست مراجعه کردند؛ اما گفته شد مدیر حراست نیز حضور ندارد.
این گزارش ادامه می‌دهد: «دقایقی بعد بنا به اطلاعاتی که یکی از کارکنان اداره حراست در اختیار کارگران معترض قرار داد، مشخص شد که پاژنگی، مدیر حراست از ترس برخورد احتمالی کارگران خشمگین با وی، در اتاق مانیتورینگ دوربین‌های مداربسته واقع در ساختمان پشت اداره حراست مخفی شده است.»
بنابه گفته کارگران، با وجود این که اعلام شد کارگران قصد هیچ‌گونه برخوردی با وی را ندارند، اما پاژنگی، مدیر حراست تا پایان تجمع از این اتاق خارج نشد. گزارش کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در خاتمه تاکید می‌کند: «در این تجمع چند ساعته یک بار دیگر به مدیران دست‌اندر کار هشدار داده شد تا هر چه سریعتر بازگشت به کار همکاران اخراجی را اعلام نمایند.»
لازم به یادآوری است که روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، دو کارگر فولاد اهواز بنام‌های حسین رضایی و غریب حویزاوی، به بهانه اتمام قرارداد از ورودشان به مجتمع فولاد اهواز جلوگیری بعمل آمد.
این اقدام غیرقانونی در راستای توطئه اخراج گسترده‌ای از فعالان و نمایندگان کارگران از طرف مدیرعامل و مدیر حراست مجتمع فولاد اهواز می‌باشد.
روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه، کارگران در حمایت از این دو کارگر اخراجی دست به تجمع زدند، اما پاژنگی، مدیر حراست وعده داد که مساله این کارگران ظرف همان روز برطرف خواهد شد و به کارشان باز می‌گردند.
از آن جا که مدیر حراست به وعده خود و ضمانت اجرایی که داده بود عمل نکرد، کارگران همچنان که پیش از این گفته بودند، پیامدهای عملی نشدن این وعده بر عهده شخص مدیر حراست گروه ملی صنعتی فولاد خواهد بود.
تجمع امروز (یکشنبه) نیز در همین راستا صورت گرفت و کارگران خواستار بازگشت همکاران اخراجی خود به سر کارشان شدند.


گزارش

به دنبال فراخوان برای تجمع امروز در اعتراض به اخراج همکارانمان (حسین رضایی و غریب حویزاوی) از ساعت ۸ صبح شماری از کارگران شاغل در بخشهای مختلف روبروی تالار اجتماعات دست به تجمع زده و خواهان بازگشت به کار فوری همکارانمان شدند.
پاژنگی مدیر حراست با حضور در بین معترضان خواستار پایان دادن به اعتراض شد و وعده داد ظرف امروز و فردا موضوع را پیگیری و همکاران ما به کار بازخواهند گشت.
از پاژنگی سوال شد ضمانت اجرایی برای این وعده چیست؟ که بنا به گواهی بسیاری از همکاران حاضر در تجمع وی گفته است در صورتی که تا فردا موضوع حل و رفع نشد هر تصمیمی که خودتان صلاح دانستید را به اجرا بگذارید.
بنابراین انتظار میرود با توجه به قول اکید وی مبنی بر بازگشت این دو همکارمان به مجموعه شرکت ، هر چه سریعتر موضوع اخراج منتفی اعلام شود. در غیر این صورت پیامدهای عملی نشدن این وعده بر عهده شخص پاژنگی مدیرحراست گروه خواهد بود.


فراخوان

تجمع: هشت صبح چهارشنبه یازدهم فروردین، مقابل تالار اجتماعات
در اعتراض به عدم نیاز به همکاری با „غریب حویزاوی“ و „حسین رضائی“ و ممانعت از ورود همکارانمان به شرکت تجمع خواهیم کرد.
از کارگران و پرسنل شریف گروه ملی میخواهیم متحدانه در برابر زورگویی مدیریت و حراست بایستیم و اجازه ندهیم اخراج کارگران به رویه عادی تبدیل شود.


„اطلاعیه فوری و مهم“

صبح امروز حراست شرکت از ورود دو تن از همکاران مان (آقایان حسین رضایی و قریب حویزاوی) به بهانه عدم نیاز و پایان قرارداد ممانعت کرده است.
طبق اخباری که از طریق همکاران شریف ما در اموراداری کسب کردیم ، هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت که خود عامل اصلی ناامنی در گروه ملی هستند ، قصد دارند با ترفند پایان قراردادها دست به اخراج های گسترده تری بزنند و لیست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران حق طلب در شرکت تهیه شده که به مرور قرار است از کار بیکار شوند. همین جا اعلام میداریم فرصت و اجازه هرگونه تعرض به معیشت احدی از همکاران خود را نه به مدیریت فاسد و نه به آمرین و صحنه گردانان این تصمیم نخواهیم داد و هر آنچه که در توان داریم برای دفاع و حمایت از همکارانمان را بکار خواهیم بست.
بارها و بارها در بزنگاه های حساس نتیجه اتحاد و همبستگی ما را دیده اید ونیک میدانید کارگران شریف و شجاع گروه ملی صنعتی فولاد آنجا که پای منافع خود و طبقه کارگر و هم سرنوشتان شان در میان است چگونه معادلات تان را بهم خواهند ریخت. مسئولیت هرگونه اتفاقی که روی دهد برعهده گیرندگان و اجرا کنندگان این تصمیم خواهد بود.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد


دستمزد بالای دوازده میلیون حق تمام کارگران است

اعلام همبستگی با کارگران و بازنشستگان

همکاران و پرسنل شریف و زحمت کش گروه ملی واقفند که بحران های فراگیر اقتصادی و آثار تورمی که (غیر از نرخ رسمی) بالای صد درصد در زندگی روزمره مردم به وضوح حس می شود، عامل اصلی شکل گیری درجه ای از همبستگی طبقاتی در میان کارگران، بازنشستگان، سایر مُزدبگیران و کارمندان پیرامون «نرخ حداقل دستمزد بالای خط فقر» شده است.
کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز هم قدم با هم طبقه‌یی ها در سراسر تشکل ها و گروه های کارگری اعلام کرده اند در این مقطع حداقل دستمزد دوازده میلیون تومانی را قابل قبول می دانیم. بنا بر فراخوان ارسالی به کانال فردا هفده اسفند قرار است در تهران مقابل وزارت کار و نقاط دیگری از کشور تجمعاتی برای مطالبه حداقل دستمزد توسط جمعیتی از کارگران و بازنشستگان برگزار شود که در حقیقت نمایندگان واقعی کارگران برای تعیین دستمزد به حساب می آیند. حداقل دستمزدی که حداقل امکانات برای زندگی خانواده هایمان را فراهم کند مسلماً مطالبهء عموم کارگران به شمار می رود چون آنچه بر بستر زیستِ طبقهء کارگر گسترده شده، محرومیت و ناامنی فراوان است. در جلسات تعیین دستمزد، عوامل کارفرمایی و مافیایی همین دستمزدهای اندک را هم بر سرش چانه می زنند و به خاطر همین وضعیت تولیدی ناکارآمد هم بر سر کارگر منت می گذارند! وقتی که نود درصد قراردادهای کاری در کشور موقتی است و هفتاد درصد آنان فقط با حداقل دستمزد زنده هستند، مقابله با انواع توطئه ها مثل مزد توافقی و مزد منطقه‌یی و تورم دروغین بخاطر دفاع از بقای کارگران اهمیت دارد.
اتحاد برای مطالبهء حداقل دستمزد بالای دوازده میلیون برای تمام نیروهای کار مطالبه‌یی فوری و ضرورتی است که کارگران و بازنشستگان در همه کجای کشور از آن آگاهند و از حقوق خود راضی نیستند و نیروهای صنعتی و نفتی و پالایشگاهی و خدماتی به شدت از اختلاف طبقاتی و دستمزدهای ناچیز در رنج و خشم قرار دارند. ما نیز همبستگی خود را با بازنشستگان رنج کشیده از تمام گروه های کشوری و صندوق فولاد و تأمین اجتماعی و تمام کارگران و مزدبگیران که در این مسیر متحد شده اند اعلام می‌کنیم و از سایر تشکل‌ها و مراکز کارگری و کارگاه‌ها و نیروهای شرکت‌ها می‌خواهیم تا نسبت به مسالهء حیاتی حداقل دستمزد اعلام موضع کنند و به این حرکت جمعی بپیوندند. امیدواریم اینگونه تلاش ها قدم موثری باشد تا بدعتاً و عجالتاً تشکل های مستقل و اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری خودمان را در تمام مراکز کار و در اتحاد و همبستگی با هم به وجود آوریم. تنها در آن صورت می توانیم سرنوشت زندگی فردی و اجتماعی خود را به دست بگیریم.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد


تجمعات مختلفی در شهرها برای مطالبۀ حداقل دستمزد برگزار شد

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اینجا مراجعه کنید.

بازداشت تعدادی از کارگران در تهران
در تجمعات منسجمی که امروز هفدهم اسفندماه کارگران و بازنشستگان به طور همزمان در شهرهای اهواز و خرم‌آبادو مشهد و اصفهان و اراک و یزد و سنندج و تبریز و شوش و شاهرود و … برای مطالبهء افزایش حداقل دستمزد برگزار شد متأسفانه باخبر شدیم حداقل یکی از بازنشستگان و دو تن از کارگران شرکت کننده در تهران با خشونت زیادی از طرف مأموران دولتی بازداشت شده اند. در حالیکه هزاران نفر در کشور به یک هدف یعنی افزایش دستمزدهای تمام نیروهای کار به بالاتر از دوازده میلیون، تجمعات اعتراضی قدرتمندی شکل دادند، چطور ممکن است تعدادی از کارگران مورد تعرض واقع شوند؟
این خشونت های علنی علیه برخی کارگران در مقابل ساختمان وزارت کار و مقابل چشم شهروندان سندی شد برای اثبات مجدد اینکه دولت برای کنترل دستمزد زیر خط فقر و تحمیل بدبختی به ما حاضر است دست به ضرب و شتم بازنشستگان نیز بزند. برای ما روشن است که این مدیران فاسد و جیره خواران دولتی دائماً اهداف ضدکارگری خودشان که منجر به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید ما شده است را بهانه ای برای پائین نگه داشتنِ دستمزدها عنوان می کنند و دست در دست مافیا و کارفرما مخالف هر اعتراض متحدانه‌ای میان کارگران هستند.
ناکارآمدی این آقایان فاسد و غارتگر نزد خودشان هم مشخص است اما به دلیل دسترسی و تملک بر ثروت ها و منابع ملی، به ولع بیشتر و در نتیجه دفاع از رانت خواری با چنگ و دندان ادامه می دهند.
همکاران عزیز در گروه ملی؛ دفاع از تمام کارگران معترضی که امروز برای مطالبهء محق و عمومی اکثریت جامعه سرکوب شدند وظیفهء ما خواهد بود و لازم است تا با اتحاد هرچه بیشتر بین همکاران و کارگران به واسطهء تشکل های مستقل به عنوان ابزار تحکیم قدرت جمعی، امروز و در آینده مانع از سرکوب و تعرض به اعتراضات کارگری شویم.


نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰

امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقانی هستیم. هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدست‌آوردن حداقل‌های زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دست‌اندازی و چپاول بیشتر در سفره‌ کارگران جدی‌ترمیشود. از وزیر کار تا شوراهای اسلامی، از نمایندگان مجلس تا دست‌نشانده های رسانه‌ایی آنان و اقتصاددانان سرمایه‌داری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌بیشتر را در گرو استثمار و بهره‌کشی دوچندان کارگران میدانند. هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظه‌ایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود. که البته نگاهی به نهاد‌های تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛
„شورای عالی کار“ مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد. نهادی که باحضور ۷ نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳ نفر به اصطلاح نماینده کارگری در پروسه‌ایی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همه‌جانبه به زیست خانواده‌های کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند. شورایی که هیچ‌گاه به هیچ کارگر مستقل و یا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخن‌گفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهاد‌های مزدور و جیره‌خوار برای تایید مصوبه‌های ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور „نا نمایندگان“ سعی در مشروع نشان‌دادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند.
آنچه سال پیش‌رو را از سالیان‌گذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همه‌گیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند و یا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافه‌کار و افزایش هزینه‌ها برای پیشگیری و درمان کرونا… در باتلاقی ساخته‌ی نظام سرمایه سالار بیش از همیشه گرفتارند. اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامه‌ایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدم‌افزایش دستمزد در سال۱۴۰۰ شده‌است. رویه‌ایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قرارداد‌های موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ‌خطری‌ برای تمام آن‌کسانی‌ست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند.مسئله‌ایی که در ضدیت کامل با مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۲سازمان جهانی کار (ilo) است که دولت جمهوری‌اسلامی آنرا پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهد‌نامه‌ها دهن کجی میکند. طی این بخشنامه‌رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهره‌کشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری‌ست. آن هم در شرایطی که از سال ۷۱ و درپی شتاب خصوصی‌سازی‌ها۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و علاوه بر تمام اینها مسئله „دستمزد منطقه‌ایی“ نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفرماها از جمله کارفرمای گروه ملی فولاد پیگیری میشود و این‌مسئله‌ایی‌ست که زندگی تعداد زیادی از همکاران‌ما در گروه ملی فولاد راهم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد. در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱ میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان‌نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این نرخ ۱۲میلیونی کمتربن میزانی ست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک پواشک مسکن آموزش و درمان به‌ ان نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندک های طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود،اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران‌است.در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیط‌های کار و زندگی با تمرین هم‌اندیشی برای برون‌رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این‌ مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفند‌ماه باشد. علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی و ‌پایان ستم انسان برانسان مسئله حداقل‌دستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروری‌ست که تشکل‌های مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق‌ اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان‌ تصویب حداقل مزد ۱۲ میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و هم‌قدم خواهیم شد.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد


نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره!

مرور تجربیات و مقاومت‌های کارگران مستحکم گروه ملی باید تا الان این درس را به نیروهای امنیتی داده باشد که تعرض به همکاران ما مساوی با خروش گدازه‌های آهن است!


در روزهای اخیر تعدادی از کارگران زحمتکش گروه ملی مورد بازجویی قرار گرفتند

شرح حال: وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که وظایف امنیتی برای دفاع از وضع فلاکت بار امروز دارند، طی چند روز گذشته ده نفر از کارگران شرکت را به صورت تلفنی احضار کردند. دستگاه امنیتی که به محض بلند شدن فریاد اعتراض کارگران احساس خطر میکند، مطابق گزارش های جاسوسان خود در اداره حراست و مزدورانش در مدیریت فاسد دوباره به میدان آمده و همکاران ما را بدون ارائه حکم یا احضار قضائی، بازجویی کرده اند. در تماس های تلفنی از کارگران خواسته شد تا برای «گفتگوی دوستانه» به ساختمان های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مراجعه کنند و درباره پاره ای از موضوعات توضیح بدهند! این عزیزان هر کدام در نوبت جداگانه در مقابل عوامل اطلاعاتی حاضر میشوند و از مطالبات خود دفاع میکنند. این عوامل که برخلاف وظایف قانونی در جهت سرکوب کارگران و تامین منافع مافیای فولاد حرکت میکنند، در بازجویی ها از کارگران خواسته اند تا دست از اعتراض به مدیریت برداشته و فقط به کار و بردگی بپردازند! اما همکاران ما در زمان بازجویی هر کدام جداگانه و با قاطعیت از منافع طبقه کارگر و مطالبات کاری حمایت کردند و حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته اند. نهادهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراضات کارگری از شیوه های متفاوت استفاده میکنند و ادعا میکنند که حامی تولید و بقای کارخانه هستند. ادعای پوچی که به درستی توسط همکارانمان به آن پاسخ داده شد. ما کنار همکاران باغیرت خواهیم ایستاد و همصدا با آنان اعلام میکنیم در شرایطی که نه دولت و نه مجموعه های مدیریتی و امنیتی در کشور به فکر تولید و صنعت و معیشت کارگران نباشند، چاره ای نمی ماند به جز آنکه کارگران مقابل سیستم مافیایی و رانتی قرار بگیرند و به صورت متحدانه اعتراض و حق خواهی کنند.
اعتراض و مطالبه گری حق ماست و در این راه نیاز به تشکل مستقل داریم تا بتوانیم بر شبکه های قدرتمند فساد و غارت فائق بیاییم. این بازجویی ها و احضارها را به شدت محکوم میکنیم اما مگر انتظار دیگری از این نهادها داریم؟ آنها برای بقای مافیا میجنگند و ما برای بقای کارخانه. صف ما و آنها از هم جداست