اکنون چه؟
پاسخ به دو سوال چه باید کرد


تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora

اکنون چه؟
پاسخ به دو سوال چه باید کرد!!
جوانان انقلابی محلات سنندج
دو تن از همراهان کانال جوانان انقلابی محلات سنندج طی پیامهایی از ما پرسیده اند:
1) اکنون چه؟ اکنون که موج اعدامها وترور فعالین شروع شده و خیابان به نسبت آرام تر شده چکار باید کرد؟
2) تبدیل شدن به رهبر مردم یا تامین رهبری برای سوسیالیست ها به چه معناست؟
قبل از هرچیز از اینکه رفقا با ما تماس می گیرند و نظرات و انتقادات و سوالات خودشان را در رابطه با ادامه کاری خیزش انقلابی با ما در میان می گذارند نهایت تشکر را داریم.
در جواب به سوالات بالا نخست باید گفت: رفقا، اگر چه ما قبلا نیز طی بیانیه هایی تفاوتهای خودمان را با جریانات راست بیان کرده ایم اما تکرار مجدد این مباحث را ضروری دانسته و تلاش میکنیم حول مسائل گرهی و اساسی در جنبش جاری دیالوگ و همفکری هر چه بیشتری به راه اندازیم و
رفقا، لازم است یکبار دیگر نکاتی را یادآور شویم و افق خودمان را روشن تر به همه بیان کنیم.
اولا هدف ما تنها سرنگونی رژیم نیست، اگرچه پروسه انقلاب آتی از طریق سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیر است، اما تازه اول کار است. به دنبال سرنگونی رژیم تا انقلاب آتی یعنی انقلابی که بتوان قدرت را به دست مردم سپرد و مردم از طریق شوراهای خود حکومت شورایی خود را بر مبنای آزادی، رفاه و برابری کامل از همه لحاظ را بنیاد نهند، راه درازی در پیش است و بنابرین باید خود را برای مبارزه ای پیگیر و مداوم تا رسیدن به هدف غایی یعنی ایجاد حکومت شورایی آماده کرد. برای این مهم لازم است که سنگرها و خاکریزهایی را فتح کرد و دشمن را به عقب نشینی وا داشت. بی شک در این جنگ همان اندازه که توازن قوا تاثیر گذار است، تجدید قوا، تقویت صفوف، تقویت سنگرهای فتح شده، حفظ ونگهداری این سنگر ها نیز بسیار اهمیت دارد. رفقا ما اکنون وارد یک جنگ به تمام معنا با رژیم اسلامی شده ایم و همزمان نیز نیروهای راست و مذهبی نیز بیکار نیستند و گاها در تقابل و دشمنی با جنبش ما، سنگ اندازی میکنند. بنابراین در این جنگ باید میدان ها، شیوه کار و امکانات آن را به درستی شناخت. مخصوصاً اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی سر تا پا مسلح است، سازمان یافته است و امکانات زیادی برای جنایت و سرکوب دارد و چنانچه تا کنون شاهدیم، برای ماندگاری خود به هر جنایتی دست میزند. پس وظیفه ما به عنوان رهبران میدانی این جنبش این است که درهر قدم، تاکتیک درستی را انتخاب کنیم تا تلفات کمتری بدهیم. تعین خواسته ها و شعارهای مناسب در هر دوره که امکان تحقق آن وجود داشته باشد، هم اعتماد به نفس جنبش را افزایش می دهد و هم صفوف ما را مستحکم تر و قوی تر میکند.
آیا این جنبش در حال حاضر امکان سرنگونی رژیم را دارد؟ بی شک با این سطح از به میدان آمدن و با این سطح از آمادگی امکان ندارد رژیم را سرنگون کرد، اما می‌توان سنگرهای فتح شده را حفظ کرد. برای مثال حجاب اجباری را ما به زور خود لغو کردیم، رژیم را مجبور کردیم که گشت ارشاد و گشت تعزیراتش را جمع کند و دمش را روی کولش بگذارد، می توانیم خواست آزادی آن هزاران نفری را که در دست رژیم اسیر شده اند به خواست عمومی جامعه تبدیل کنیم، درخواست لغو اعدام را به رژیم تحمیل کنیم و از لحاظ بین المللی رژیم را به شدت منزوی کنیم. ما همچنین توانسته ایم زنان، مردان، جوانان، طبقه کارگر و جامعه جهانی پیشرو و مترقی را در ابعاد میلیونی و گسترده پشت خود بسیج کنیم و مجامع بین المللی را مجبور کنیم برای اینکه نشان دهند که دیگر یار و همراه جمهوری اسلامی نیستند قطعنامه هایی صادر کنند. ما متحدان بین المللی و منطقه ای رژیم را مجبور کردیم که دیگر از این رژیم قطع امید کنند و به او پشت کنند. اینها و همگی دستاوردهای کمی نیستند و راحت به دست نیامده اند و بنابراین باید از آن دفاع کرد. میتوان ده ها دستاورد دیگر این جنبش را به لیست بالا افزود و میتوان فضای سیاسی بازتری را به رژیم تحمیل کرد. می توان در محله ها، مراکز کار، دانشگاه ها و مدارس و غیره به شیوه دوفاکتو قوانین اسلامی و حکومتی را ملغی کرد و غیره.
این نکات اگر چه در واقع غنیمتی بزرگ است، در همان حال نیز روند سرنگونی رژیم را هموار می کند و توازن قوا را به نفع انقلاب بیشتر عوض میکند. نیرو و توان انقلابی بیشتری را به جنبش می بخشد.
همه این نکاتی که در بالا ردیف کردیم باید آنقدر به جنبش توان و نیرو ببخشد که در یک خیزش توده‌ای به تمام دم و دستگاه های رژیم فرصت نفس کشیدن ندهد و مردم را در فرصتی تاریخی به پیروزی و قیام نزدیک کند. بی شک این امر هر بار و در هر مرحله ملزومات خود را میطلبد.
آشکار است اکنون این جنبش در سطحی نیست که دم و دستگاه های سرکوب رژیم را از بین ببرد و بنابرین تلاش گروه ها و جریانات ماجراجو برای شروع جنگی پیش از موعد در این شرایط خطرناک است. صادقانه بگوییم، در جنگی که برایش آمادگی کافی را نداریم برنده رژیم خواهد بود

تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay

اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj

Telegram (https://t.me/sanandajmashora)
جوانان انقلابی محلات سنندج
کانالی در خدمت ارتقاء و سازماندهی مبارزات آزادیخواهانه، برابری طلبانه و اداره شورائی