کشتار سوخت بران بلوچ تدوام جنایات حکومت اسلامی در بلوچستان

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی دیگربار ، اقدام شنیعی را در تاریخ خونبار خود رقم زد. او با مردم ایران بمثابه زندانیانی به گروگان گرفته شده رفتار می کند.
‎گذشته ۴۲ ساله جمهوری اسلامی، تاریخی ست مشحون از سرکوب ، کشتار، زندان ،اعدام، شکنجه ،دزدی، دروغ، غارت و اشاعه فرهنگی واپسگرا که پیامد آن نابودی سرمایه های مادی و معنوی جامعه بوده
است. در وقایع کنونی در بلوچستان شاهد آن هستیم که با به رگبار بستن سوختبران بلوچ که در توافقی با عوامل دولتی از آنها سوخت میخریدند و آنطرف مرز میفروختند، درگیری‌ها در این منطقه گسترش یافته است.
در تاریخ چهارم و پنجم اسفند مرزبانان حکومت مرز را بستند و در اعتراض سوختبران به این عمل آنان را به رگبار گلوله بستند؛که منجر به کشته و زخمی شدند ده ها انسان زحمتکش بلوچ شد.
این پروژه شراکت سپاه بعنوان دستهای پنهان نظام به بهانه دفاع ازمرزها ومبارزه با قاچاق در زدودن وپاکسازی نیروهای دیگرو انحصاری کردن قدرت مافیایی خود، در کردستان ایران نیز روند مشابه ای دارد.
هدف گیری کولبران کرد ۱۵ تا ۸۰ ساله در کوههای صعب العبور و حتی قتل عام اسب هایشان ونیز دستگیری،شکنجه و زندانی کردن آنها نشان از بربریت جمهوری اسلامی برای کسب در آمد بیشتر برای مزدوران نظام اسلامی است. آنان برای حفظ نظام هر جنایتی را برای خودمجاز می دانند.
ایجاد بندرگاه واسکله های مخفی و اختصاصی سپاه پاسداران در کرانه های دریای خلیج فارس وعمان برا ی صادرات و واردات کالاهای قاچاق، مشارکت نیروهای نظامی به اشکال مختلف در شکلهای پیچیده تر ومافیائیش که میتوان قاچاق مواد مخدر از مقصد افغانستان به کشورهای اروپایی و پخش انحصاری آن درسراسر ایران را نام برد، همه حکایت از اعمالی است که جمهوری اسلامی برای کسب درآمد و ادامه حاکمیت خود انجام می دهد.
مردم بلوچ با تاریخ طولانی زندگی در این اقلیم، ازکوچکترین امکانات رفاهی و بهداشتی برخوردار نیستند، شرایط زندگی و درآمد این مردم در پائین ترین سطح قرار دارد و هیچ گونه توسعه اقتصادی و زیر بنایی در آنجا صورت نگرفته است، همچنین آمار بیکاری بیانگر آن است که بیش از پنجاه در صد جوانان بیکار هستند. نابودی کشاورزی مردم منطقه بخاطر سد سازی بی برنامه بنیاد خاتم انبیاء بدون در نظر گرفتن وضعیت بد زندگی مردم، بیان آن است که آب را هم به منبع در آمد و غارت تبدیل کرده اند.
بی آبی باعث خالی شدن هفتاد درصد روستا ها از سکنه شده است.نظام جمهوری اسلامی از منظر ایدئولوژی و تحمیل کردن مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور ، مردم اهل تسنن یعنی بلوچ، کرد و….. راشهروندان درجه دو بر میشمارد و ستم مذهبی ، هم بر ستم ملی که از دیر باز بلوچها از آن رنج میبرند افزوده شده ودر کنار فقرفزاینده ، زندگی را بر آنان تیره وتار کرده است. هم درحکومتهای پادشاهی گذشته و هم در جمهوری اسلامی سیاست و برنامه های عمرانی متناسب با شرایط منطقه، همچون دیگر استان های کشورنسبت به این سرزمین نداشتند، و در هر دو رژیم، در آبادانی، سازندگی وپیشرفت این منطقه تلاش جدی صورت نگرفته است. تبعض سیستماتیک در حوزه فرهنگی، اقتصادی ، زبانی و ملی اعمال شده و میشود.برای ساختن بندر چاه بهار کپرهای بلوچها را آتش زدند. مردم بلوچ از حق صید ماهی هم محروم شده اند.
مسئله خودمختاری و حق تعیین سرنوشت مردم سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۰۰ ساله گذشته، همیشه از جمله خواسته ها و انگیزه های مبارزاتی این مردم بوده است.برای پایان دادن به کشتار مردم بلوچ، کرد، اعراب خوزستان و دیگر شهروندان ایران ، پیوند جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، تهی دستان شهری با ملیتهای تحت ستم و…..میتواند امر رهایی و برابری را متحقق کند.اعدام چهار زندانی عرب خوزستان در روزهای اخیر که با لب های دوخته شده در اعتصاب غذا بسر میبردند ، در زندان شیبان اهواز نشان از خشنونت نهادی شده رژیم در برابر مبارزه و مقاومت مردم دارد. برای پایان دادن به حکومت کشتار ، ترور و اعدام ، همکاری و اتحاد نیروهای اجتماعی متشکل در جامعه لازم است‌.
اپوزیسیون مترقی ایرانی و همه نهادهای حقوق بشری در شرایط کنونی باید جنایات جمهوری اسلامی را که در چند روز اخیر صورت گرفته، در سطح جهان محکوم کنند.
اپوزیسیون مترقی باید به یاری مردم بلوچستان بشتابد و صدای خواسته ها ی مردم فراموش شده و محروم این منطقه به جهانیان باشد؛ سیاست جنگ افروزانه و ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی راافشاء کندوبه همه دنیا اعلام کند که جمهوری اسلامی از هیچ گونه مشروعیتی در ایران برخوردار نیست و برای ماندگاری در قدرت راهی جز اعمال خشونت ندارد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی! برای همبستگی با مبارزات مردم شنبه ۶ مارس : ساعت ۱۲ در
Küchengsrtenplatz گرد میاییم.

زنده باد همبستگی ، مبارزه و مقاومت مردم ایران علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی و برابری!
کانون کنشگران دموکرات سوسیالیست هانوفر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹/ ۳ مارس ۲
رعایت پروتکل بهداشتی،زدن ماسک و فاصله گذاری اجباری ست. از دوستان عزیزی که از یک بیماری خاص رنج میبرند خواهش میکنیم .بخاطر ما وخودشان از شرکت در اکسیون خوداری کنند.صمیمانه از همکاری تان سپاسگزاریم .

فراخوان به آکسیون‼️
ششم مارس ساعت ۱۲
مکان : küchengarten