زن،زندگی ،آزادی—— جین ،جیان ،ازادی

به تمامی انساهای آزاده در هرجا که هستید ! 

برای همبستگی با زنان مبارز ، جوانان و مردم سلحشوری که مدت دو هفته با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم!، مرگ بر دیکتاتوری، از کردستان تا تهران، ما همه ژینا هستیم! و تا انقلاب نکردیم، به خونه بر‌نگردیم!، بجنگ تا بجنگیم! و … در بیش از ۱۱۰ شهر کشور، زمین را در زیر پای سران رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی لرزانده‌اند، گردهم آییم و فریاد توده‌های محروم و صدای هزاران دستگیر شدگان خیزش‌های اخیر در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم۰رژیمی که به خاطر ظاهر شدن موی یک زن، صدها انسان را به خاک و خون میکشاند و هزاران زخمی و دستگیری بجای میگذارد، باید به گورستان تاریخ سپرده شود

۰ اتحاد،مبارزه، پیروزی

گروهی از مهاجران علیه مرز