راین متال را خلع سلاح کنید

فراخوان به کمپین اعتراضی علیه جنگ و نظامی گری در شهر کاسل

از 30 آگوست تا 4 سپتامبر

2022

راین متال یکی از  تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات در جهان اس

سهم آلمان در بازار بین‏ المللی تسلیحات هرسال افزایش مییابد۰ سهامداران نظامی ،هر ماه مه در شهر برلین جمع شده و تلاش میکنند تا سهم قابل بیشتری از بازار تسلیحاتی جهان را از آن خود کند۰ برای فروش تسلیحات نیاز به سیاست جنگ افروزی و تفرقه در مناطقهای مختلف میباشد۰مشتریان اصلی این موسسات نظامی رژیم های مرتجع دیکتاتور جهان ترکیه-پاکستان-ایران-عربستان……اند۰

این دولتها برای حفظ ثبات خود با تجهیزات نظامی به سرکوب جنبش های ازادیبخش داخلی و منطقه ای میپردازند۰این جنایت سالهاست که ادامه دارد۰ فروش این تسلیحات ، جنگ افروزی در مناطق مختلف جهان را شدت بخشیده و نقشی مهمی در تخریب جنبش های ازادیبخش جهان دارد۰

ما میخواهیم با این کمپین علیه تولیدات نظامی اعتراض و با مقاومت ونافرمانی درروند تولید این محصولات کشنده اختلال ایجاد کنیم۰

سیاره ما را ، دولتها و مالکان خصوصی، مشتی میلیاردر و ابرشرکتداران غول پیکر تعیین میکنند۰

از طریق جنگها،استثمار نیروی کار،افزایش افسارگسیخته قیمتها،شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی،هوا،آب،جنگل، همگی اینجهان را در آستانه فروپاشی پیش میبرد۰

در عین حال، ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و شرکت های تسلیحاتی مانند گذشته در کشتار جان انسانها سود می برند و دولت آلمان به این جنون مرگ افرین کمک می کند۰به سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی با برنامه های جدید ادامه می دهد و میلیاردها دلار، بودجه نظامی اش را افزایش میدهد تا بیشتر قدرت نظامی خود را در اروپا مدرنیزه کند۰

سالیان درازی است که سلاح‌های غربی و آلمانی در یمن، کردستان،افغانستان و سایر نقاط جهان کشتار می‌کنند.این جنگ ها به معنای مرگ، خشونت، فقر و آوارگی و همچنین خشونت جنسی علیه زنان میباشد۰ما چندین سال است شاهد جنگهای تجاوز کارانه دولت ترکیه علیه مردم کرد روژاوا میباشیم۰ جنگ‌های اردوغان ، قتل عام مردم کرد -با تانک‌های ساخته شده درشهرکاسل-هم دول غرب و هم روسیه باسکوتشان بخاطر منفعتشان ،این جنایات را تایید کرده ودست اردوغان را در ادامه این کشتار ازاد گذاشته اند۰این را هم در جنگ اوکرایین شاهد هستیم۰ آلمان با تامین تسلیحات سنگین برای اوکراین و خرید نفت و گاز از روسیه از منافعش نمیگذرد۰

این رقابتها نشانگر آنست که هرگونه تلاش جدّی برای از بین بردن جنگ و کشتارها و یا حفظ محیط زیست درون چهارچوب و حصارنظام سودپرستی ناممکن است۰

بنابرین بجای نظاره گربودن، بر سیر این رویدادها، می توانیم با حرکتِ اعتراضیمان انها رادر جهت ازادی تغییرمسیر دهیم۰

از 29 آگوست تا 4 سپتامبر در شهرکاسل حضور خواهیم داشت۰بخصوص اول سپتامبر ،روز جهانی علیه جنگ این فرصتی خواهد بودتا همگی با کمپین اعتراضی ، تولیدات نظامی این شهررا متوقف کنیم۰

درحال حاضر مهمترین نمایشگاه هنر معاصر جهان «دوکومنتا» در شهر کاسل دایر میباشد که بیش از هزاران هنرمند، آثار مبتکرانه ومنتقدانه خود را از چهره ضد انسانی سیستم استعمار و سرمایه داری بنمایش میگذارند۰ این فرصت خوبیست تا کمپین اعتراضی ما دراقدامی ،نافرمانی توده‌ای در تولیدات نظامی ،خلل ایجاد کنیم۰ برای همه کسانی که می‌خواهند در این آکسیون اعتراضی شرکت فعالداشته باشند، میتوانند با ما ارتباط برقرارکنند۰

شما میتوانید در هرمحلی که زندگی میکنید، با رفقای ما در همان محل تماس بگیرید۰

rheinmetall-entwaffnen@riseup.net

https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org