در همبستگی با رفیقمان آرش دوست حسین

حدود 5 ماه است که رفیقمان آرش بشکل اجباری در آتن بسر میبرد۰ در آگوست سال
گذشته وی به طور قانونی به یونان سفر کرد. متأسفانه او مدارک شناسایی خود
را هنگام اقامت گم کرد. در این مدت سفارت آلمان و مقامات مهاجرت در شهر
مونیخ برای ورود مجدد او به آلمان از صدور و تجویز سفر خودداری میکنند.حتی
مقامات شهر مونیخ او را از مزایای اجتماعی و خانه محروم کرده است ۰ آرش در
حال حاضر به کمک های مالی بسیاری از دوستان نیازمند است.وی حدود ۹ سال است
که در آلمان زندگی میکند  و اقامت وی بعنوان یک پناهجو بطوررسمی شناخته شده
است۰ بنابراین دولت آلمان موظف است قانون پناهندگی خود را طبق قوانین اروپا
اجرا کند ۰
برای هر شهروندی این سوال پیش میاید٬چرا دولت آلمان حتی قانون خود را نقض
میکند ؟ چون آرش یک فعال سیاسی است.وی در اکثر جنبش هایی به آزادی انسان
یاری میبخشد٬ فعالیت دارد۰ هدف دولت چیزی جز در نطفه خفه کردن این جنبشها
نیست. به ویژه که رفیقمان آرش، تا کنون با حضور فعال در مبارزات و اعتصابات
گوناگون، منشاء خدمات بزرگی به جنبش اجتماعی و پناهجویی بوده است.
شکل گیری و رشد جنبش چند ساله اخیر مبارزاتی پناهجویان بر علیه شرایط و
قوانین ضد انسانی و به منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود برای دستیابی به
یک زندگی آزاد و برخوردار از تمامی حقوق شهروندی، زنگ خطری است جدی برای
دولتمردان بوده است
در سال 2012 آرش یکی از فعالان مهم اعتراضات پناهندگان در سراسر آلمان بوده
است. با راهپیمایی ازشهر وورتسبورگ به برلین و حداکثر پس از اعتصاب غذا در
«براندبورگرتور» در سال 2012 ، ما او را به عنوان یک فعال سرسخت بدون مرزی
می شناسیم. آرش به دلیل فعالیتهای سیاسی علیه اعدام و سرکوب در ایران
زندانی شد ، سپس فرار کرد. هنگام فرار در ترکیه و یونان وی در زندان بود.
اینبارجرم وی هویت داشتن پناهندگی بود. او همچنین به دلیل اعتصاب غذا در
«ریندرمارکت» در مونیخ (2013) در زندان بود که خواسته های او اساساً ماندن
برای همه و آزادی حرکت برای همه بود.
عموم مردم آلمان اکنون باید از طریق فعالیت آرش و بسیاری دیگر از فعالان
بدانند که به پناهندگان در آلمان و اروپا – یا در بسیاری از موارد در کشور
خودشان نیز – حقوق بشر رعایت نمی شود. تلاش ومقاومت برای آزادی در برابر
اختناق، در سراسر جهان به شدت مجازات خواهد شد!

ما این اقدام مقامات را اقدامی غیرقانونی و خودسرانه دیده و محکوم میکنیم.

حقوق بشر نباید بازیچه دست مقامات آلمانی شود. این قوانین انسانی قابل
تقسیم و قابل دستبرد نیستند و هر کجا که نادیده گرفته شوند باید از آنها
دفاع کرد۰

تلاشهای رفقیمان آرش نه تنها جرم نیست، که لازمه ی رهایی و رسیدن به خواسته
های فردی و اجتماعی و انتخاب آزاد و کسب حقوق یکسان شهروندی برای کلیه ی
پناهجویان میباشد.
ما خواهان برگشت فوری آرش به شهر مونیخ میباشیم
ما ضمن محکوم دانستن این حکم ناعادلانه برعلیه آرش، همچنین با شرایط نژادپرستانه ی موجود در اروپا و به خصوص کشور آلمان مقابله کرده و به مبارزه خود ادامه خواهیم داد۰
نه مرز، نه دولت، نه ملی گرایی
علیه نظم و قانون موجود

AK Asyl Göttingen
Our House OM10

kontakt: akasylgoe@emdash.org
20.01.2021