در سی و دومین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر، امروز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ سی و دومین روز خود را گذارند.
تجمع کارگران در شوش روبروی فرمانداری با شعار کارگر هفت تپه آیم گرسنه ایم، گرسنه آیم وسایر شعارها آدامه داشت.
در این تجمع یوسف بهمنی یکی از کارگران بازداشتی که دیروز با قید کفالت به همراه دیگران همکاران خود آزاد شده بودند سخنرانی کرد.
شوربختانه تا اکنون که بیش از یک ماه است که کارگران دراعتصاب هستند و با گذشت چهار ماه از سال (۹۹) تنها یک ماه از دستمزد کارگران پرداخت شده است البته آن هم نه دستمزد همه کارگران.
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

http://www.ofros.com/khabar/syndicaht_akhvg.htm