جنبش ما برای آزادی زندانی سیاسی

https://t.me/sanandajmashora/309

این تصور که منتظر است زندانیان زمانی آزاد شوند که جنبش قادر به شکستن در زندان ها باشد، نقشی برای توان و قدرت کنونی این جنبش قائل نیست. واقعیت این است که مطالبه آزادی زندانیان سیاسی از جمله آن مطالبات مردمی است که راه را برای جنبش سرنگونی در اتکا به قدرت و سازمان و رهبری خود مردم هموار میكند. از این رو ضرورت دارد که جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی به صدر اولویت‌های مبارزات کنونی تبدیل شود.

این خواست میتواند به سرعت به یک جنبش همه گیر و به یک مطالبه فوری میلیونی تبدیل شود. سازماندهی این جنبش از این لحاظ مهم وقابل توجه است که هم اکنون و حداقل جان بیش از ۲۰ هزار زندانی که فقط در همین مدت سه ماه دستگیر شده اند در خطر است. باید با همین قدرت پاسخ صادر کنندگان جبون احکام کثیف محاربه شان را در هم شکست.باید خواهان آزادی این زندانیان وهمه زندانیان سیاسی که پیشتر دستگیر شده اند، بود. مردم همه این دستگیر شدگان را میشناسند. خانواده هایشان خواهان آزادی فوری آنها هستند، دوستانشان، همکارانشان و همسایه ها و همه خواهان آزادی عزیزانشان و سایر زندانیان سیاسی هستند. این مطالبه اگر به یكی از شعارهای اصلی تبدیل شود، آنچنان قدرت بالقوه ای خواهد داشت که بدون منتظر ماندن برای شکستن در زندان ها میتواند خود را به حكومت تحمیل كند وبا كشیدن دندان سركوب رژیم و دستگاه های ارتجاعی اش، هم همه آن عزیزان را آزاد كند و هم توازن قوایی بهتر برای مبارزات آتی فراهم كند.

#ژینا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#نه_به_اعدام

تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora

تلگرام کردستان:
https://t.me/ShorayEnghlabyMahalay

اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj