افراد در خطر اعدام

-لیست مفصل است اما کامل نیست
-اسامی و هشتگ‌ها به چند شکل نوشته شده‌اند اما اولین اسم و اولین هشتگ معمولاً فرم مرسوم‌تر آن‌هاست
-اگر چیزی از قلم افتاده از طریق زیر به ما اطلاع‌ دهید:
@InDangerOfExecution

https://t.me/in_danger_of_execution