نژادپرستی را در هم شکنیم

Systematische brutal rassistische Ausbeutung und Entrechtung von afghanische Menschen im Iran

این نامه یک کارگر مهاجر افغان در ایران است که به طرز وحشیانه ای مورد ظلم وستم و توهین و تحقیر قرار‌ می گیرد. هیچ نهادی برای مبارزه با جنایات کارفرمایان ، دولت و توهین های خیابانی وجود ندارد و هیچ کس از حق و حقوق آنان حمایت نمی کند۰ کارگران مهاجری که برای گرفتن حق خود به مبارزه برمیخیزند، توسط نیروهای رژیم سرکوب، دییپورت و یا سربه نیست میشوند۰
جنایات جمهوری اسلامی اعم از شکنجه و آزار، اعدام و دیپورت هزاران شهروند افغان بعنوان یک شیوه رایج و سیستماتیک بکار گرفته شده و می شود. آنان از حق و حقوق شهروندی برخوردار نیستند و نمی توانند به اماکن عمومی وارد شوند. خانه های مسکونی و خودروهایشان به آتش کشیده می شود و در خیابان و جاده ها بطرفشان تیراندازی می شود.
تاریخ این جنایت طولانی است و در این نوشته کوتاه نمی‌گنجد۰ بزودی در نوشته ای دیگر به آن اشاره خواهیم کرد

چگونه می‌توان یک جنبش همبستگی بدون مرز، بوم و قوم بوجود اورد که در آن افغان، عرب، کرد و بلوچ….. همگی در پیوند بایکدیگر پشتوانه جانی، جسمی متقابل داشته باشند؟


چندی پیش یکی از جوانان فعال ایرانی در خارج ازکشور که خودیک پناهجو است، از جمعی سوال کرد آیا میتوانیم یک جنبش ضد راسیستی و ضد فاشیستی در ایران سازماندهی کنیم؟ در حال حاضر جنبش اعتراضی اجتماعی و کارگری ایران نیز تمایلات ملی گرایی دارد. آری جنبش ضد راسیستی در اعتراضات اجتماعی و کارگری امکان پذیر میباشد، نه در پشت درهای بسته جلسات گروهی بلکه این جنبش باید در مکانی که عملکردهای نژادپرستانه و متجاوزگرانه اتفاق میافته، حضور داشته باشد۰فعالین باید درکارخانه ها، در اداره های دولتی و یا اماکن ممنوعه برای حمایت از خواهران و برادران افغان در محل با اکسیون های اعتراضی حضور داشته باشند و با مستندسازی و رسانه ای کردن تبعیض، ظلم و ستم برعلیه سیاست های موجود مبارزه کنند.
راه حل هایی که بعضی از اپوزیسیونهای آزادیخواه پیشنهاد می کنندیعنی یک حکومت سکولار برای مبارزه با نژاد پرستی ، برای برابری و رفع تبعیض کافی نیست. تجربه کشورهای اروپایی نشان داده که قوانین و نهادهای لاییک نمی توانند و نمی خواهند با نژادپرستی و رشد فاشیسم مبارزه کنند بلکه همه ی این ها نتیجۀ سیاستهای سرمایه داری و بحرانهای سیاسی- اقتصادی بی پایانِ خودِ سیستم سرمایه داری است.
مبارزه با سرمایه داری نه تنها فقط با تاکید و تحلیل پیش می رود بلکه باید در همه مکان ها حضور داشت و با اکسیون های مختلف از مهاجرین حمایت کرد. فعالین نه تنها باید خود را سازماندهی کنند بلکه باید کمکی باشند تا مهاجرین نیزبتوانند خود را سازماندهی کنند و با بوجودآوردن امکانات بتوانند با جنبش در رابطه مداوم باشند

.

جنبش اعتراضی ایران باید مانع این تعرض فاشیستی به افغانیهای مقیم ایران شود۰ باید دولت ایران را ناچار به احترام گذاشتن به حق حیات برای آنان و برسمیت شناختن حق شهروندی کامل و تامین مسکن، کار و بهداشت و تحصیل برای تمامی افغانیهای مقیم ایران، کرد۰

جنبش اعتراضی ایران در بوته‌ آزمایش قرار گرفته‌ است۰ آیا اجازه‌ عملی شدن طرح های بغایت نژادپرستانه‌ و فاشیستی میدهند، یا در تقابل آن و دفاع از آزادی و انسانیت دوش بدوش افغانیهای مقیم ایران می ایستند؟

جنبش مبارزاتی ایران می تواند از اتحادیه های کارگران آزاد در مینوپولیس،فیلادلفیا سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۲۰ و اندی بیاموزد که چگونه کارگران مهاجر به کمک کارگران سیاه پوست امریکایی تبار باهمدیگر اتحادیه آزاد کارگران جهان تشکیل دادند۰
در پروسه تاریخ سرمایه داری آمریکا در گذشته صدها هزار کارگر مهاجر را یا با زور و یا بدلیل زنده ماندن به مدار خود می کشاند، از نقاط دورافتاده ای که زندگی می کردند، بیرون می راند، در کارخانه ها مشغول به کار میشدند۰انهم کارهایی مشقت بار و سخت که اکثر کارگران سفید پوستان محلی ازآن خودداری میکردند و حتی اتحادیه رفرمیستی سفید پوستان نه تنها هیچ نوع همبستگی با این کارگران مهاجر نشان نمیدادند،بلکه برایشان امر عادی محسوب میشد، حتی با کارگران سیاهپوست امریکایی تبار بدرفتاری می کردند۰
نیروی کار در کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و بازرگانی را بومیان، اکثر کارگران سیاهپوست و مهاجران تامین می‌شد۰ با توجه به طبیعت فصلی بودن کارها، بخش بومی به میزان قابل توجهی از کارگران سیار نقاط مختلف کشور تامین می‌شد۰آنان عمدتا زحمتکشان دسته‌های برداشت خرمن، چوب‌بر، معدنچی و نیروی کار ساختمان راه‌آهن‌ها را تشکیل می‌دادند
اتحادیه آزاد کارگران صنعتی جهان (آی دبلیو دبلیو) برای مبارزات این کارگران پا به عرصه وجود گذاشت۰ اعتصابات بزرگ موفق امیزی بتوسط این کارگران مهاجر بخصوص در مناطق مینوپلیس و فیلادلفیا برگزار شد۰ ناگفته نماند کارگران سیاهپوست امریکایی تبار در این مبارزه نقش بزرگی ایفا کردند۰ترس دردرون مهاجران کارگر بیرون ریخته شد، شجاعت و همبستگی جایگزین آن شد.


https://www.blackpast.org/african-american-history/fletcher-benjamin-harrison-1890-1949/

یک جنبش آزادی بخش بدون مرز امکان پذیراست، بشرطی که آن جنبش در جستجوی ان باشد