تظاهرات زنان در کابل: ایران برخاست، حالا نوبت ماست

تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران

http://pz.rawa.org/pz/afg-reports/845-afghan-women-protest-kabul-for-mahsa-amini-of-iran.html

به تاریخ ۷ میزان ۱۴۰۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲) تعدادی از زنان افغانستان با تجمع اعتراضی در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل همبستگی شان را با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران اعلام نمودند. آنان شعار می‌دادند که «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور چه در کابل چه در تهران!»، «ایران برخاست، حال نوبت ماست!»، «نابود باد جلادان در ایران و افغانستان!»، «مهسا ژینا خونت راه و الهام ماست!»، «امروز ایران، فردا افغانستان» و

ولایت فقیه ایران، حامی و تطهیر‌کننده طالبان

http://www.hambastagi.org/new/fa/article/2940-iran-regime-support-taliban.html