تشدید بحران اقتصادی و تعرض ضد انسانی به حقوق و معیشت مهاجرین افغانستان

اخیرا به بهانه کشته شدن دو طلبه آخوند در شهر مشهد و نسبت دادن آن به دو جوان افغان ، تعرض ضد انسانی به جان و مال و زندگی مهاجرین و پناهندگان افغانستان در ایران افزایش یافته است. مطبوعات جیره خوار رژیم با دامن زدن به شونیسم و نژادپرستی زندگی این قشر از کارگران و زحمتکشان مهاجر را با خطرات جدی مواجه نموده اند. در چند روز گذشته شهرداران و مقامات استان­های مختلف بویژه استان­های جنوب با صدور دستور العمل­های ضد انسانی خود نه تنها ورود افغان ها به این شهرها را ممنوع اعلام کرده اند بلکه ازساکنین شهرها خواسته­اند از دادن کار به آنان خودداری بکنند. درهمین رابطه معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفته است: ” باتوجه به ممنوعیت اتباع بیگانه در شهرهای عسلویه، دیلم و گناره  بکارگیری اتباع افغانستان ازسوی شهروندان بوشهری خلاف است و با متخلفان برخورد می­شود.” وی پا را فراتر گذاشته و برای تحریک مردم علیه مهاجرین و پناهجویان افغان  ادامه میدهد