تحریكات ضد „افغانی“ را باید افسار كنیم!

http://hekmatist.com/fa/etelaeye/220412e1

موجی از تحریكات نژادپرستانه و ضد انسانی توسط رسانه ها و مقامات رسمی جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران با پیشینه افغانستانی راه افتاده است. در بسیاری از استان های ایران كه حضور فراریان از جهنم افغانستان و كارگران با پیشینه افغانستانی مشهود است، مقامات و روسای محلی حكومت دست به تهدید و ارعاب و تحریك علیه این انسان های شریف و بی پناه زده اند. روزنامه و رسانه های حكومت چه در بعد سراسری و چه محلی با توجیهات ضد كارگری به این موج سیاه دامن زده و می كوشند تا با راه انداختن فضای ضد „افغانی“ و خارجی ستیزی، با معرفی آنها به عنوان بانی فقر و بیكاری و…. بخش ناآگاه و محروم جامعه را علیه آنها بشورانند.

دولت جمهوری اسلامی در راس این ماجرا قوانینی علیه حضور كارگران افغانستانی وضع كرده است و با اتكاء به این قوانین در سطح محلی نیز موجی از تحریك، اذیت و آزار، دستگیری و بازگرداندن آنها را به جهنم افغانستان دنبال كرده است. در این راستا هم، وزارت كار و رفاه اجتماعی بی شرمانه علیه به كارگیری مهاجرین افغانستان به نام „تبعه خارجی غیر مجاز“ جریمه وضع كرده است و بعلاوه یک سامانه‌ تلفنی را برای „ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص به‌کارگیری نیروهای خارجی غیرمجاز توسط کارفرمایان“ اعلام کرده است.

خبرگزاری ایسنا از زبان „كارشناسان“ اقتصادی حكومت، كارگران افغانستانی را عامل از دست رفتن فرصت های شغلی برای جوانان جویای كار ایرانی معرفی می كند. معاون استاندار بوشهر ورود آنها را به شهرهای عسلویه، دیلم، گناوه و… را ممنوع و بی شرمانه آنها را وابسته به گروه های تروریستی اعلام كرد. او در كمال وقاحت مردم منطقه را تهدید كرد كه اسکان، اجاره خانه و ملک، شغل و کار و کسب به افغانستانی ها جریمه سنگین دارد. اداره كار و رفاه اجتماعی لرستان مهاجرین افغانستانی را عامل بیكاری در منطقه اعلام كرده است. در كنار صدها ادعای كاذب و تهدید از این قبیل، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم دیروز بحث از „ایران هراسی“ می كند و همزمان اعلام می كند از ورود بیشتر افغانستانی ها به ایران ممانعت می كنند. این در شرایطی است كه فقط در مدت یكی دو روز، بالای دو هزار فراری از جهنم افغانستان را به این كشور باز گردانده اند. مرزها را به روی آنها بسته و هر روز خبر كشتن تعدادی انسان فراری توسط „مرزبانان“ حكومت ایران به ما می رسد.

در چند روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان از جمله در كابل و فرات، مردم این كشور به اقدامات ظالمانه حكومت ایران در حق مهاجرین افغانستانی دست به تجمع اعتراضی زده اند.

مردم آزادیخواه ایران

جمهوری اسلامی به عنوان حكومتی كه در جنایت و توحش علیه مردم آزادیخواه، علیه كارگر و زن و جوان حق طلب، شهره خاص و عام است، امروز در مقابل اعتراض بر حق شما به فقر، به گرسنگی، بیكاری، گرانی و تاراج اموال مردم، برادران و خواهران شریف شما را به جرم فرار از جهنم افغانستان عامل این وضع معرفی می كند. می خواهد فراریان از دست طالبان و حاكمین جنایتكار بر افغانستان را عامل توحشی معرفی كند كه سرمایه داران در ایران و حكومت آنها نزدیك به نیم قرن است به ما تحمیل كرده اند. اینها در حالیست كه خود این حاكمیت، دست طالبان را از پشت بسته است و دست بر قضا در شرایطی این افغان ستیزی دوباره توسط جمهوری اسلامی افسار پاره كرده است كه پرونده سازی امنیتی، دستگیری و تهدید این نظام علیه خوشنام ترین رهبران و دست اندركاران اعتراضات و اعتصابات قدرتمند كارگری از مجتمع كارگران فولاد اهواز تا صفوف اعتراضی معلمان و بازنشستگان آزادیخواه و تا هجوم سیستماتیك و اسلامی به حقوق زنان در ایران، شدت بی سابقه گرفته است. درست همانگونه كه با حمله به زنان، در صدد تحمیل عقب نشینی به موج انزجار مردم آزادیخواه علیه بنیادهای این نظام هستند، شهروندان افغانستانی را هم می زنند تا شهروند و معترض در ایران را به سكوت و تمكین بكشانند؛ فراریان از افغاستان در چند دهه گذشته، مستقل از تحقیر و بی حرمتی در سخت ترین شرایط به بردگی مطلق كشیده شدند و از گرده آنها عمارت ها بالا رفت و سرمایه های عظیمی را حاكمان بر ایران به جیب زدند. تبلیغات نژادپرستانه حكومت و تلاش برای تبدیل مردم شریف با پیشینه افغانستانی به دشمنان مردم ایران، ابزاری ضد انسانی برای پس زدن اعتراض بر حق شما علیه توحشی است كه خودشان اعمال كرده اند. مردم آزادیخواه ایران، كارگران و اقشار محروم این جامعه مستقل از محل تولد، پیشینه، زبان و هر دین و آینی كه دارند یا ندارند، همسرنوشت اند و در مقابل جمهوری اسلامی و حاكمین بر جامعه ما و مردم محروم افغانستان به یك صف واحد تعلق داریم. باید در كنار هم در مقابل دشمن مشترك، متحدانه ایستاد. مردم فراری از افغانستان، كارگران و محرومان با پیشینه افغانستانی شایسته بیشترین حمایت ها هستند.

كارگران، رفقای كمونیست

موج فاشیستی، ضد كارگری و ضد مهاجرین افغانستانی در شرایطی راه افتاده است كه حكومت ایران زیر ضربات پی در پی طبقه كارگر و مردم محروم برای رفاه، آزادی و برابری، به بن بست رسیده است. فضای فاشیستی و افغان ستیزی، ابزاری برای ایجاد نفاق و دشمنی كور در صفوف طبقه كارگر و مردم محروم و معترض در خود ایران است. اكنون به نام „اتباع خارجی“ و فردا به نام „عرب“، „كرد“، „ترك“ و „فارس“، به نام „شیعه و سنی“ و… صفوف متحد ما برای تامین نان شب، برای آزادی و حفظ كرامت انسانیمان را شقه شقه می كنند تا به حاكمیت خود ادامه عمر دهند. این بر ما كارگران آگاه، بر مردم آزادیخواه و بر كمونیست ها است، كه این موج ضد كارگری و ضد انسانی را پس بزنیم. این بر ماست كه طبقه كارگر و مردم آزادیخواه را علیه عربده كشی های ضد كارگری، ضد خواهران و برادران „افغانی“ خود بشورانیم و در همه جا در یك صف واحد علیه بربریت حاكم بایستیم و حاكمین و عوامل آنها را از كرده خود پشیمان و افسار كنیم. این توحش را باید پس زد. آغوش مردم آزاده ایران برای هر انسان فراری از جهنم افغانستان و هر كجای جهان باز است.

حزب حكمتیست (خط رسمی)

۱۲ آوریل ۲۰۲۲ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۱