با گسترش اعتراضات یاد قربانیان فاجعه متروپل را گرامی میداریم, عاملین و مسببین این جنایت باید محاکمه شوند

جانباختن شمار بسیاری از مردم در جریان فروریزی ساختمان متروپول در آبادان نتیجه فساد و تقلب و دزدی در تار و پود مافیای حاکم است که همه چیزش حتی ساختمانها بر بنیاد تاراج بنا شده است.

تا کنون اسامی ۳۹ نفر از قربانیان فاجعه انسانی متروپل منتشر شده است که عبارتند از: سجاد احمد‌زاده – پیمان باوندى – کاظم ناصرمطوری- مرتضی ابراهیمی‌مقدم – امیر گرناوی- طارق قیم – کریم بندری – معدی اسماعیلی – حسین سيدواى – مسیح صادقی – نادیا کعبى – سالار کشفی- علی‌رضا بغلانى – امین بحرانیان- فوزى جلیلیان – عرفان جلیلیان- آرین جلیلیان – علی نیکپور – رامین معصومی – شیرین معصومی – مریم قربانی – علی‌رضا دريس – هاشم بحرانی – دانیال خسروی-محسن صالحى‌زاده -آمنه امینی‌نیا – حسن مطوری – منظر مطوری – کیومرث علی‌مدد – میترا صالحیان – مليکا صالحیان- فاطمه صالحیان- امیر لفتوى- حسین سعيداوى‌پور- منصور عيدانى – سیروس فروردین – آقای شیرین‌کلام- رحمان بهبهانی – رحیم بهبهانی

واحد خوزستان حزب کمونیست کارگری درگذشت این عزیزان را به خانواده هایشان، به مردم آبادان و به همگان تسلیت میگوید. پاسخ چنین جنایاتی اعتراضات گسترده مردم و پایان دادن به بساط مافیایی و جنایتکار حاکم است.

مردم آبادان حکومت و مقامات دست اندر کار شهر و عبدالباقی مالک ساختمان متروپل را که خود یکی از وابستگان حکومتی بوده است،‌عامل و بانی این جنایت هولناک میدانند. مردم از نادیده گرفتن هشدارهای قبلی امنیتی در مورد وضعیت خطرناک این ساختمان که اکنون منجر به چنین فاجعه ای شده است از حکومت و مقامات دست اندر کار شهر و عبدالباقی مالک ساختمان متروپل بشدت خشمگینند و در اعتراضاتشان در چند روز اخیر با شعارهای کوبنده فریاد اعتراض خود را علیه حکومت مافیایی حاکم و جنایاتش بلند کرده و هم اکنون شهر آبادان یکپارچه خشم و اعتراض است. همچنین در همین مدت مردم در شهرهای متعدد دیگری از جمله خرمشهر، اهواز، اندیمشک، امیدیه، شیراز و مناطقی از تهران، جزیره مینو، شاهین شهر، مسجدسلیمان، ایذه، آغاجری در همبستگی با مردم آبادان با شعارهای ضد حکومتی به خیابان آمده و با مردم آبادان اعلام همبستگی میکنند.

محاکمه عاملین فاجعه انسانی متروپل، پرداخت خسارت به مردمی که آسیب مالی و جانی دیده اند، خروج نیروهای سرکوب آبادان و دیگر شهرها، پایان دادن به امنیتی کردن شهر، آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان این اعتراضات در آبادان و شهرهای دیگر از جمله مطالبات فوری مردم است. واحد خوزستان، مردم در تمام شهرهای این استان و دیگر مناطق را به ادامه حمایت و همبستگی با مردم آبادان و خواستهایشان فرا میخواند.

کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری – واحد خوزستان

۹ خرداد ۱۴۰۱، ۳۰ مه ۲۰۲۲

weitere Berichte:

http://hekmatist.com/fa/etelaeye/250522e

http://radioneena.com/itw/220527