اول ماه‌مه ۲۰۲۴ و ضرورت انقلاب فراگیر برای زندگی

بر کسی پوشیده نیست که جهان بیش از همیشه در بحران‌های چندگانه و درهم‌تنیده فرو رفته است۰ حتی تفاوت‌ها و امتیازات جغرافیایی هم دیگر قادر نیستند این بحران‌ها را گذرا جلوه دهند یا اثرات فراگیرشان را صرفاً به مردمان مناطق «دوردست» نسبت دهند۰ بحران اقتصادیِ شدت‌یافته در اثر پاندمی کرونا بی‌آنکه تخفیف بیابد با پیامدهای چندلایه‌ی جنگ‌های تازه تلفیق شد و فشار زندگی و معیشت را بر فرودستان و پرولتاریا فارغ از محل سکونت‌شان هر چه سخت‌‌تر کرده، و همزمان دایره‌ی امکاناتِ موجود برای تدارک سیاست رهایی‌بخش را تنگ‌تر کرده است ۰

به‌جز این، درحالی که رشد سریع ابعاد آوارگی و مهاجرت اجباری در سراسر جهان دلایل ساختاری فاجعه‌بار آوارگی میلیونی فروستان را برجسته کرده است، واکنش قدرت‌های جهانی و کشورهای مقصد صرفا تشدید قوانین ضدانسانی، ناسیونالیستی و نژاد‌گرایانه‌ی علیه پناهجویان و آوارگان (نظیر تصویب قانون اخیر اتحادیه‌ی اروپا) و نیز عقد پیمان‌های مرزی و کنترلی فاجعه‌بار با کشورهای ثالث برای مهار پناهجویان در مبداء بوده است۰

متن دریافتی (نویسنده: بی‌نام)

کارگاه دیالکتیک

https://tinyurl.com/5n7y84pp