افغان ستیزی ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی

http://www.siahkal.com/index/mid-col/PF250-Afghan-Setizi.htm

امروز با شیوع ویروس کرونا در ایران ، جان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در معرض خطر می باشد و تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده حداقل 50 نفر از افغان های مقیم ایران در اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که این امر مدام سیر صعودی را طی می کند. در این میان یکی از اصلی ترین علت مرگ افغان های مبتلا به کرونا در ایران، عدم پذیرش آنان از طرف برخی از بیمارستان ها بوده است. واقعیت این است که سیاست های نژاد پرستانه و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی تأثیرات خود را بر بسیاری از بخش های ارگان های دولتی و غیر دولتی گذاشته که وجود تصمیمات چندگانه بیمارستان های ایران برای مداوای مهاجرین افغان مبتلا به بیماری کرونا گواهی بر آن است. بر اساس گزارش های منتشر شده، در حالی که برخی از بیمارستان ها از قبول مهاجرین افغانستانی مبتلا به بیماری ویروس کرونا خودداری می کنند و مانع از ورود آنان به بیمارستان ها می شوند، برخی دیگر از بیمارستان ها با گرفتن هزینه های سرسام آور که چند برابر یک فرد ایرانی می باشد، آنان را می پذیرند. در یکی از گزارشات منتشر شده در این رابطه به دو شهر قم و شهریار به عنوان شهرهایی که به مهاجرین افغان مبتلا به این بیماری خدمات درمانی ارائه می دهند، اشاره شده است.